Penová fixácia

Pre produkty, ktoré potrebujú ochranu proti otrasom a vibráciám Nefab dokáže vyvinúť obalové riešenie, ktoré zabezpečí bezpečnú prepravu pre vaše produkty.
Nefab ako odborník pre návrh obalových riešení ponúka širokú paletu rôznych materiálov, čím zabezpečuje optimálne riešenie pre ochranu produktov.

Výhody penovej fixácie:
 • Vynikajúca ochrana proti otrasom a vibráciám
 • Opraviteľné podľa potrieb zákazníka
 • ESD a antikorózna ochrana
 • Pružné a odolné voči vlhkosti
 • Široká paleta hrúbok, hustoty a modelov
 • Neabsorbujú vodu
 • Nízka hmotnosť
Pena
 • Pena je široko používaná ako ochranný baliaci materiál a má výnimočné vlastnosti absorbovať otrasy. Požívajú sa štyri rôzne materiály(polyméry) a dve hlavné výrobné technológie na dosiahnutie požadovaných vlastností.
 • Peny môžu byť tvarované, alebo mechanicky spracované. Tvarovanie si vyžaduje náročnejšie dielenské spracovanie ale pri vyšších kvantitách je často ekonomicky výhodnejšou voľbou.
 • Polyetylén (PE alebo EPE) je najrozšírenejšie používaný polymér a môže byť podľa potreby buď tvarovaný alebo mechanicky spracovaný, v závislosti na požiadavkách. PE je pružný materiál, s dobrou odolnosťou voči opakovaným otrasom a pádom. Je odolný voči vlhkosti a recyklovateľný.
 • Polypropylén (PP alebo EPP) je tvarovaná pena odolná voči vlhkosti a tak ako polyetylén je pružný, s dobrou odolnosťou voči opakovaným otrasom a pádom.
 • Polystyrén (PS alebo EPS) je tvarovaná pena s dobrými izolačnými vlastnosťami a nakoľko nie je pružný nie je dostatočne odolný voči opakovaným otrasom a pádom.
 • Polyuretán (PU) je zvyčajne určený na mechanické spracovanie ale môže byť tiež tvarovaný. je určený na výrobu matracov a nábytku a tiež sa využíva ako výstelka pre ľahké tovary a ako vnútorná výstelka obalov.
Penové profily

Penové profily sú dodávané v širokej palete rozmerov, rôznej hustoty a modelov v závislosti na potrebe a použití. Penové profily sú opätovne použiteľné, vyrobené z recyklovateľného polyetylénu, čo im dodáva odolnosťou voči opakovaným otrasom a pádom. Tieto ľahké profily sú odolné voči vlhkosti a neabsorbujú žiadnu vodu.
Penové profily je možné jednoducho meniť a pretvárať, čo nám dáva veľké možnosti pri návrhoch obalových riešení podľa prianí zákazníka.

Najpoužívanejšie penové profily sú:

 • U - profil – ochranu hrán a rohov
 • L - profil – ochrana rohov
 • WS - profil – ochrana produktov zo skla
 • O - profil – ochrana rúr, túb a tyčí
 • C - profil – ochranu hrán a rohov pre špeciálne použitie
 • Systémový profil – ochrana citlivých produktov proti otrasom a vibráciám

* Kvalita a vlastnosti penových produktov nie je určená len výberom polyméru ale aj jeho hustotou a technológiou výroby. Voľba materiálu, kvality, výrobného postupu, atď. rozhoduje a odolnosti penových produktov, ktoré môžu byť vyrobené pre spotrebné, alebo návratne použitie. počas výrobného procesu, môžu byť do peny pridané rôzne prísady na dosiahnutie ESD - elektrostatickej ochrany, antikoróznej ochrany, alebo odolnosti voči ohňu.