Tjenester

Vår service gjør våre kunders hverdag enklere!

Ved siden av design og produktlevering har Nefab utviklet en "pooling"-tjeneste samt en komplett VMI-løsning som tar hånd om "sourcing", lagring, JIT-leveranser og kontroll av vareflyten. Nefab tar på seg rollen som leverandør av emballasjelogistikk og som ledd mellom emballasjeprodusenter og kunder. Med stor kjøpekraft og emballasjeekspertise kan Nefab tilby den rette emballasjeløsningen til en lavere totalkostnad - og en økt verdi i emballasje!

Service

Nefabs koncept om å være tilby komplette emballasjeløsninger inkluderer kontraktpakking av kundens produkter. Dette gjør at Nefab påtar seg fullt ansvar for funksjonaliteten til emballasjeløsninger som blir designet og levert. Fordelene inkluderer variable kostnader i steden for faste kostnader, tilbakemelding på effektiviteten av dagens emballasjeløsninger og utelater behov for in-house kompetanse.

Pooling-tjeneste 

Som et alternativ til innkjøp av returemballasje tilbyr Nefab en “Pooling” -tjeneste hvor emballasje og logistikk tilbys til en daglig leiepris. “Poolen” overvåkes gjennom en Web – basert applikasjon av Nefab Logistics. Med et “Pooling” -system blir emballasjen sirkulert i en lukket syklus så ingen selskap i kjeden får mer problemer eller unødvendige investeringer i fysiske produkter. En annen stor fordel er at skjulte kostnader belyses og dermed kan man redusere totalkostnaden.

One stop shop

Nefab kan tilby "one stop shop" for alle emballasjebehov. Ved å bruke Nefab som sin komplette emballasjeleverandør slipper man forhandling med leverandører samt utvikling av nye løsninger. Nefab tar hånd om alt dette som en profesjonell partner og dette gir mulighet til å fokusere på bedriftens hovedvirksomhet.

VMI - Vendor Managed Inventory

Korte tidsfrister og et marked i stadig forandring krever fleksible logistikkløsninger der varierende fremfor faste priser er å foretrekke. Nefabs respons til denne etterspørselen er en VMI service, der Nefab påtar seg ansvaret for å koordinere og levere komplette løsninger "just-in-time."

Kontakt

For mer informasjon vennligst kontakt oss!

KONTAKTOPPLYSNINGer >