• Odvetvia

Úspora zdrojov v odvetví dátových a cloudových služieb

Ďalšie informácie o šetrení zdrojov v odvetví DataCom a Cloud prostredníctvom optimalizovaných balení a inteligentných logistických riešení

Revolúcia v oblasti umelej inteligencie je v plnom prúde. Niet divu, že veľké korporácie, ktoré sa riadia dátami, vyčleňujú rekordné finančné prostriedky na vývoj nových technológií s cieľom udržať krok s exponenciálnym rastom generatívnej AI. Tieto tlaky na náklady nútia mnohé spoločnosti dôkladne preskúmať výdavky na podporu ďalšieho rastu. Rastúci trend uprednostňovania efektívnosti uvoľňuje zdroje spoločností a presmerováva ich na podporu inovácií. Optimalizácia zdrojov a ich efektívne rozdeľovanie nikdy nebolo tak dôležité.

Mnohých vedúcich pracovníkov, ktorí podporujú inovácie, poháňa pocit naliehavosti. V rýchlo sa vyvíjajúcich odvetviach si podniky konkurujú na základe svojej schopnosti vycítiť zmeny a reagovať na ne rýchlejšie ako ostatní.1. Najnovší výskum potvrdzuje, že hoci ročne pribudne približne 120 až 130 nových hyperškálových dátových centier, hlavnou hnacou silou rastu kapacity bude väčší rozsah týchto novovzniknutých centier, čo sa významne pripisuje napredujúcej generatívnej technológii umelej inteligencie2. Optimalizácia zdrojov, vytváranie prevádzkovej efektívnosti a zabezpečenie pripravenosti spoločnosti absorbovať ďalšie inovácie však nie je jednoduchá úloha. Manažéri dodávateľského reťazca sú pod čoraz väčším tlakom, aby zabezpečili odolnú, nákladovo efektívnu a bezpečnú prepravu zariadení dátových centier s cieľom rozšíriť inovačnú kapacitu spoločností. V súčasnej ekonomickej neistote zápasia s tým, ako urýchliť tento proces, udržať si konkurenčnú výhodu a zabezpečiť ochranu produktov bez toho, aby to spôsobilo bankrot.

Veľké technologické spoločnosti investujú do dátových centier a serverov, aby mohli súťažiť v pretekoch o pokročilú generatívnu technológiu umelej inteligencie. Zdroj: Zdroj: Financial Times

Optimalizované balenie zvyšuje hospodársky výsledok

Hodnotové inžinierstvo podporuje nahrádzanie materiálov a metód nákladovo efektívnymi alternatívami bez straty funkčnosti.3. Tento prístup integruje inžinierske princípy do návrhu obalov, čím sa zabezpečujú optimálne riešenia. Optimalizované obaly nielen chránia výrobky počas prepravy, skladovania a manipulácie, ale zlepšujú aj ich použiteľnosť a likvidáciu. Používanie nevhodného obalového materiálu zvyšuje riziko poškodenia a komplikuje manipuláciu. Jednoduché pridávanie materiálu nezlepšuje balenie; často sa ním plytvá zdrojmi, zvyšuje sa hmotnosť nákladu a následne sa zvyšujú náklady na prepravu. Optimalizácia obalov minimalizuje náklady, hmotnosť a priestor a zároveň zabezpečuje dostatočnú ochranu výrobku.

Dobrou správou je, že úspora nákladov a optimalizácia dopravy môžu ísť ruka v ruke so znižovaním odpadu a emisií CO2. Dôkladný proces analýzy životného cyklu pomáha porovnať cenu a vplyv existujúceho obalu na životné prostredie s novým optimalizovaným riešením. Dobrým príkladom je GreenCalc, nástroj, ktorý identifikuje oblasti zlepšenia v aktuálne používaných riešeniach prostredníctvom kvantifikácie rozsiahleho spektra ukazovateľov ovplyvňujúcich klímu. Výsledkom sú podrobné a údajmi podložené odporúčania týkajúce sa celkových nákladov a vplyvu na životné prostredie.

Optimalizácia obalových riešení znižuje náklady, zachováva bezpečnosť výrobkov a minimalizuje vplyv na životné prostredie.

Testovanie obalov zabezpečuje ochranu výrobku

Na dnešnom rýchlo sa rozvíjajúcom trhu je rozhodujúca rýchlosť. Platí to najmä pre spoločnosti, ktoré chcú byť na čele inovácií. Budovanie kapacít na prípravu na rast je prioritou pre mnohých vedúcich pracovníkov v odvetviach zameraných na údaje, ako sú cloud, bankovníctvo alebo telekomunikácie. Mnohí ich riaditelia vo veľkom investujú do nových dátových centier plných najmodernejšieho IT vybavenia, ktoré je drahé a veľmi citlivé. Zabezpečenie vhodného tlmenia a navrhnutie optimalizovaného obalu, ktorý poskytuje požadovanú ochranu, je prvoradé.

Spolupráca s laboratóriami s certifikátom ISTA môže byť nesmierne cenná. Podrobenie obalov prísnym testovacím postupom, ako je testovanie pádom, vibračné testovanie a testovanie stlačením, pomáha identifikovať potenciálne zraniteľnosti a umožňuje potrebné vylepšenia.Okrem toho testovanie pomáha zabezpečiť, aby obalové riešenie spĺňalo všetky príslušné normy a predpisy a aby negatívne neovplyvňovalo prepravované zariadenie. Výsledkom testovania je zníženie nákladov spojených s poškodením výrobku, oneskorenou dodávkou alebo výmenou, čo v konečnom dôsledku zvyšuje hospodársky výsledok.

Vďaka výkonnému centru s viac ako 250 inžiniermi a 6 laboratóriám s certifikátom ISTA môže spoločnosť Nefab poskytovať podporu spoločnostiam na celom svete.

Transparentnosť dodávateľského reťazca zvyšuje prevádzkovú efektívnosť

Zvýšenie transparentnosti dodávateľského reťazca a optimalizácia riadenia zásob a majetku pomáha zmierniť rastúce náklady a maximalizovať efektívnosť. V moderných prepojených baliacich riešeniach s pokročilými možnosťami sledovania má každé aktívum senzor spojený s príslušným dátovým bodom. Tieto údaje sa potom agregujú a vykazujú v reálnom čase. Podniky môžu dostávať upozornenia, keď dôjde k určitým udalostiam vrátane otrasov, manipulácie s obalmi alebo oneskorených dodávok. Okrem toho snímače merajú teplotu a vlhkosť prostredia v okolí výrobku. Údaje sa môžu použiť aj na vyhodnotenie trás, výkonnosti dodávok, manipulácie, využitia a dodacích lehôt. Vybavené týmito informáciami môžu spoločnosti zlepšiť procesy, zvýšiť efektivitu a znížiť náklady na svoje logistické toky.

Technológie sa vyvíjajú nebývalým tempom a zabezpečenie kompatibility medzi rôznymi systémami môže byť náročné. Preto spoločnosť Nefab vytvorila systém, ktorý umožňuje úplnú interoperabilitu medzi rôznymi systémami. V súčasnosti sieť spolupracuje s viac ako 70 rôznymi zariadeniami typu plug-and-play v rámci rôznych technológií a denne monitoruje viac ako 80 miliónov udalostí z viac ako 100 krajín sveta. To znamená, že nové, lacnejšie zariadenia bez ohľadu na ich základnú technológiu (QR, RFID, pripojené brány, GPS, Bluetooth atď.) možno pridať k existujúcemu parku zariadení bez toho, aby bolo potrebné vymeniť súčasné zariadenia a infraštruktúru. Spoločnosť Nefab odhaduje, že hybridné technologické riešenia pomáhajú ušetriť až 95 % celkových nákladov na zariadenia.

Prepojené balenie zlepšuje rozhodovanie, urýchľuje procesy a zlepšuje riadenie zásob, čo vedie k úspore nákladov.

Začnite šetriť zdroje ešte dnes

Udržateľnosť, hodnotové inžinierstvo a inovácie sú základnými kameňmi programov prevádzkovej efektívnosti. V spoločnosti Nefab, globálnom lídrovi s lokálnym dosahom, využívame naše schopnosti v oblasti obalového inžinierstva na vytváranie inovatívnych, na mieru šitých obalových riešení. Využívanie našej siete laboratórií s certifikátom ISTA zaručuje špičkovú kvalitu a spoľahlivosť. Vďaka udržateľnosti, ktorá je zakorenená v DNA našej spoločnosti, je každé nami vytvorené riešenie vo svojej podstate šetrné k životnému prostrediu. Kontaktujte nás a zistite, ako vám môžeme pomôcť optimalizovať vaše obaly a šetriť zdroje v dodávateľskom reťazci.

Šetríme zdroje v dodávateľských reťazcoch pre lepší zajtrajšok.  

Chcete sa dozvedieť viac? 

KONTAKTUJTE NÁS 

Kontaktujte nása dozviete sa viac o našich udržateľných riešeniach, ktoré posúvajú dodávateľské reťazce vpred.

ZÍSKAJTE VIAC 

GreenCalc
Vlastná certifikovaná kalkulačka spoločnosti Nefab meria a vyčísľuje finančné a environmentálne úspory v našich riešeniach

Udržateľné riešenia
Navrhnuté obaly pre udržateľné dodávateľské reťazce

Udržateľné materiály
Obaly a suroviny na báze vlákien

Naše najnovšie správy a postrehy