Obalové Poradenstvo

Balenie je pre Nefab kľúčové. Neustále zdokonaľujeme náš know-how a naše schopnosti poskytovať zákazníkom také obalové riešenia, ktoré zlepšia ich podnikanie. Naša expertíza v obalovom dizajne a obalovej logistike je časťou riešení, ktoré ponúkame, ale môže byť ponúknutá aj ako samostatná poradenská služba.

Inžinierske Služby

Nefab má Inžinierske Centrá a testovacie prevádzky v Európe, Amerike a Ázii a poskytujeme zákazníkom podporu v oblasti dizajnu a schvaľovania nových, alebo existujúcich riešení. Naše inžinierske služby zahŕňajú balenie a laboratórne testy, rovnako ako aj Konečné Analýzy Elementov.

Environmentálne Analýzy

Poskytujeme komplexné environmentálne analýzy a analýzy životného cyklu obalových riešení. Toto poskytuje našim zákazníkom jasný pohľad na to, aký dopad má na životné prostredie ich obalové riešenie a takisto poskytuje aj alternatívne riešenia na redukciu karbónu.

Programy Optimalizácie

Máme rozsiahle skúsenosti v zdokonaľovaní balenia v rôznych situáciách, ktoré sa vyskytnú u našich zákazníkov. S naším programom optimalizácie dokážeme analyzovať aktuálnu situáciu cez preddefinované procesy a nástroje a vieme zefektívniť obalové riešenia tak, aby zredukovali vaše celkové náklady na logistiku.


Kontakt

Kontakt

Obchodné oddelenie +421 (0)36 63 56 507

Kontaktný formulár