Environmentálna Analýza

Nefab poskytuje komplexné environmentálne analýzy a analýzy životného cyklu obalových riešení.

Ako môže Nefab pomôcť

Ako môžeme zredukovať našu environmentálnu stopu? Môže vratný obal zredukovať skladovanie odpadu
pod zemou a náklady? Environmentálna analýza Nefabu vám dá odpoveď.

Hodnota pre zákazníka

Nemusí to stáť viac ak chceme byť zelení. Vo väčšine prípadov, keď zoptimalizujeme obalové riešenia - zredukujeme
aj náklady a takisto aj dopad na životné prostredie.

Analýza Životného Cyklu Obalov

Použitím Nefab GreenCALC, môžeme vypočítať, porovnať a zredukovať environmentálny vplyv obalových riešení. Týmto spôsobom podporujeme zákazníkov v ich vlastnej iniciatíve udržateľnosti.

Štúdia o Zavedení Vratných Obalov

Jednorazové balenie alebo systém vratných obalov? Analýza Nefabu zákazníkovho dodávateľského reťazca nám
ukazuje jasný obraz environmentálnych a finančných výhod systému vratných obalov.