Analýza Životného Cyklu Obalov

V súlade s našou ambíciou stať sa vedúcou zelenou priemyselnou obalovou spoločnosťou sme investovali do rozvoja kalkulačky environmentálneho dopadu, Nefab GreenCALC.

Ako prvá priemyselná obalová spoločnosť, hrdo predstavujeme multi-materiálovú
a multi-kritériovú LCA (Life-Cycle Assessment) kalkulačku.

Ako môže Nefab pomôcť

S GreenCALC môžeme poskytnúť našim zákazníkom transparentnú a kompletnú analýzu vplyvu ich obalového a logistického toku na životné prostredie.

Vaše výhody

Budú vám poskytnuté riešenia ako zlepšiť vašu environmentálnu stopu a z vypočítaných údajov vám bude reportovaný vývoj udržateľných iniciatív v rámci obalového a logistického toku.

Kalkulačka poskytuje našim zákazníkom transparentnú a kompletnú analýzu environmentálneho vplyvu ich obalového a logistického toku. Kalkuláciou a analýzou environmentálnych údajov pre obalové riešenia, fázy transportu a konca životnosti obalov, Nefab dokáže nadizajnovať inžinierske kompletné riešenia, ktoré zredukujú nielen celkové náklady, ale aj dopad na životné prostredie.