Konečná Analýza Elementu

Pochopenie namáhavosti a záťaže pomocou počítačového inžinierstva

Pochopenie namáhavosti a záťaže pomocou počítačového inžinierstva

FEA alebo Finite Element Analysis (Konečná Analýza Elementu) je Pomocný Počítačový
Inžiniersky nástroj, ktorý umožňuje inžinierom Nefabu virtuálne preskúmať namáhavosť a záťaž dizajnov.

  • Zníženie nákladov – FEA poskytuje prehľad v oblastiach dizajnu, ktoré by mohli byť nahradené lacnejším materiálom alebo iným tvarom
  • Analýza Rizika – Určí, či riešenie dokáže prekonať riziká, ktoré by sa vyskytli počas prepravy
  • Prototypovanie – Vytvára a testuje dizajnové iterácie na počítači predtým ako vytvorí prototypy
  • Testovanie dizajnu, ktorý je príliš rozsiahly alebo ťažký - niektoré priemyselné obaly sú príliš veľké na testovanie, FEA poskytuje metódu na takýto test

Vertikálny simulačný test

Simulácia vertikálneho kompresného testu uskutočneného na otvorenom type prepravky rozmerov 3600x3600 mm. FEA umožňuje testovať výsledky na niečom, čo by bolo nepraktické, keby sme test uskutočnili tradičným spôsobom.