Obalový dizajn

Obalový dizajn má vplyv nielen na ochranu výrobku a aktuálnu cenu obalového materiálu, ale významne ovplyvňuje aj náklady na prepravu, požadovaný skladovací priestor a čas na balenie.

S viac ako šesťdesiatimi rokmi skúseností v obalovom priemysle, Nefab má jedinečné postavenie v priemysle a my vieme, že optimálne obalové riešenie šetrí peniaze v celom dodávateľskom reťazci.

Komplexné riešenie balenia navrhnuté, vyrobené a dodané pre Nefab

Ako môže Nefab pomôcť

Ako vedúca inžinierska spoločnosť v rámci obalového priemyslu vyvíjame také riešenia, ktoré optimalizujú celkové náklady na logistiku s minimálnym dopadom na životné prostredie.

Hodnota pre zákazníka 

Široká sieť viac ako stoviek obalových inžinierov pracujúcich vo svete v rôznych oblastiach špecializácie a obalových materiálov.

Naše dizajnové služby

Multi-materiálové Inžinierstvo

Robíme dizajn kompletných obalových riešení zo širokej škály materiálov v súlade s požiadavkami zákazníka.

Optimalizácia Nákladu

Pomáhame zákazníkom optimalizovať priestor pri nakládke dizajnovaním takého obalového riešenia, ktoré je vhodné pre ich spôsob transportu.

Abstraktný dizajn 

Poskytujeme našim zákazníkom abstraktný dizajn, ktorý môže byť prezentovaný:

  • Prezentáciou & montážnymi výkresmi 
  • Zdieľaním obrazovky – reálne časové dizajnové modifikácie so zákazníkom
  • Prezentácie u zákazníka

FEA Analýza 

Ponúkame FEA (Finite Element Analysis – Konečná Analýza Elementu), čo je vlastne Pomocný Počítačový Inžiniersky nástroj, ktorý umožňuje inžinierom Nefabu virtuálne preskúmať namáhavosť a záťaž dizajnov.