Programy optimalizácie

Programy optimalizácie Nefabu sú vyvinuté tak, aby priniesli čo najvyššiu hodnotu našim zákazníkom.

Ako môže Nefab pomôcť

Nefab má rozsiahle skúsenosti v zdokonaľovaní obalových riešení pre zákazníka analýzou ich situácie a dodávateľského reťazca a používaním preddefinovaných procesov a nástrojov.

Hodnota pre zákazníka

Toto poskytuje jasný pohľad na aktuálne obalové riešenie zákazníka a aké zlepšenia a úspory môžu byť dosiahnuté pri zachovaní rovnakej úrovne ochrany produktov.

 

Audit balenia

Počas auditu balenia, sa Nefab zameria na všetky rozličné komponenty a procedúry v obalových a logistických procesoch zákazníka, aby zhodnotil a identifikoval všetky možnosti na zredukovanie celkových logistických nákladov.

 

Štandardizácia balenia

Štandardizácia balenia zvýhodňuje zákazníka v tom, že redukuje množstvo unikátnych položiek balenia používaných vo firme. Optimalizačné nástroje Nefabu sú používané na to, aby sa našla správna rovnováha medzi počtom unikátnych rozmerov a celkovým objemom obalov. Zlepšenia môžu byť uskutočnené cez vylepšené baliace modely, navýšenú stohovateľnosť a väčšie veľkosti šarží. Tento proces tiež zjednodušuje nákup a plánovanie dodávok obalov.