Audit balenia

Audit balenia je program na identifikáciu a zhodnotenie možností na zredukovanie celkových nákladov na logistiku.

Pre tých zákazníkov, ktorí sa chcú uistiť, že ich dodávateľský reťazec je spoľahlivý, Nefab ponúka službu audit balenia. Holistickým prístupom ku všetkým prichádzajúcim a odchádzajúcim logistickým tokom, Nefab pomáha zákazníkom zlepšiť ich podnikanie optimalizáciou ich balenia tam, kde to má najväčší vplyv. Takto to funguje:

Postup

Služba funguje na základe preddefinovaných postupov:

1. Stretnutie pred auditom

Nefab a zákazník skontrolujú súčasný baliaci materiál a baliaci postup, rovnako ako aj určia rozsah a zameranie nadchádzajúceho programu. Z prvého kroku Nefab doručí správu o pre-audite a návrh na kompletný audit balenia. Tento krok je používaný na stanovenie potenciálnych zlepšení, ktoré môžu byť dosiahnuté.

2. Pracovný seminár auditu balenia

Počas druhého kroku je urobená kompletná revízia všetkých produktov, ich balenia, baliacich procesov a prislúchajúcich logistických tokov. Účelom tohto kroku je zhromaždiť údaje a informácie, ktoré umožňujú Nefabu navrhnúť optimálne riešenia, pri vzatí do úvahy ochranu produktu a celkové náklady na logistiku.

3. Zefektívnenie a optimalizácia

Majúc všetky informácie, Nefab zefektívni riešenia a analyzuje ich dopad na celkové náklady. Na tomto stupni naši inžinieri zužitkujú set nástrojov podporujúcich dizajn, dimenzovanie, nakládku a optimalizáciu dopravy a celkovú analýzu nákladov. Je možné dodať koncept 3D dizajnu, ktorý umožňuje zákazníkovi vizualizovať optimálne kompletné obalové riešenie.

4. Správa z auditu balenia

Konečný výsledok programu je správa z auditu balenia. Správa vysvetľuje súčasné celkové náklady na logistiku, navrhovaný obalový dizajn a jeho vplyv na celkové náklady. Správy z testovania, inštrukcie pre balenie, vzorky a viac, to všetko môže byť súčasťou správy, v závislosti na rozsahu projektu.