Náradie a stroje na balenie

Ako globálny partner, spoločnosť Nefab poskytuje širokú škálu obalových riešení, ktoré zahrňujú obaly nevratné, vratné, vnútorné obalové doplnky a príslušenstvo. V mnohých prípadoch je k aplikácii či príprave obalového riešenia nutné použiť špeciálne náradie alebo strojné zariadenia. Spoločnosť Nefab poskytuje všetky tieto zariadenia. Cieľom je zaručiť, že balenie prebehne tak hladko a jednoducho ako je len možné.

 

Zatváracie stroje

Spoločnosť Nefab dodáva strojné zariadenia na automatické zatváranie ExPak boxov a kontajnerov. Existuje už celá rada dodaných zariadení a vždy ide o individuálne nastavenie podľa typu používaného obalu a požiadaviek alebo špecifikácií zákazníka.

Tak isto dodávame manuálne nástroje a príslušenstvo, ktoré zjednodušuje baliace úkony a znižuje hluk pri balení.

Zváračky

Aby sme mohli dokonale uzavrieť plastový alebo alumíniový sáčok, je k tomu potrebné zváracie zariadenie. Existuje mnoho typov a možností od malých ručných zváračiek po komplexné zváracie zariadenia integrované v baliacom stroji. Podľa požadovaného použitia a typu zariadenia, sme schopní vždy zaistiť to najvhodnejšie riešenie.

Stroj na výrobu papierových vypchávok (Paper Pad)

Spoločnosť Nefab dodáva tri rôzne typy strojov a dva druhy papiera o plošných hmotnostiach 50g/m2 a 70g/m.2.

Plniace stroje
- Tento stroj je používaný pre plniace aplikácie.
- Spotrebuje 500 m papiera s plošnou hmotnosťou 50g/m2, z neho vytvorí 3 m3 výplňového materiálu.

Stroje s obsluhou
- Veľkosť vypchávok je kontrolovaná obsluhou stroja
- Vyrobí 0.93 m3 obalového materiálu z 90m papiera s plošnou hmotnosťou 70g/m2.

Automatické stroje
- Veľkosť a kvalita vypchávok je programovateľná.
- Vyrobí 1.85 m3 obalového materiálu z 200m papiera s plošnou hmotnosťou 70g/m2.