ESD Elektrostatický výboj

ESD Balenie, Sáčky, Pena a Fólia

Elektrostatický výboj, ESD, môže zapríčiniť poškodenie alebo narušenie funkčnosti elektronických prístrojov. Na základe tejto znalosti Nefab ponúka vhodné riešenie prispôsobené špecifickým požiadavkám.

Nefab navrhne riešenie, ktoré poskytne optimálnu ochranu vychádzajúc zo širokého sortimentu materiálov zahŕňajúcich vodivé, izolačné a absorbčné produkty. to design a solution that gives the required protection.

Dodatočne môže Nefab ponúknuť úplný program ESD ochrany, zahŕňajúci produkty pre EPA, uzemňovacie produkty a testovacie zariadenia.

V priebehu rokov Nefab úspešne dodal riešenia pre mnoho použití často v kombinácii s antikoróznou ochranou.

Výhody ESD ochrany:
  • Zaručí bezpečné doručenie vašich produktov
  • Odstráni obavy z možnosti funkčných porúch
  • Kompletne upraviteľné podľa požiadaviek zákazníka
  • Široký výber sortimentu

 

Prečo sa obávať ESD?

ESD je v priemysle nenápadný a neviditeľný a zapríčiňuje poruchy rôznej povahy. Veľa elektrických súčiastok, ako polovodiče, elektronické jednotky a obvodové dosky, môžu byť neopraviteľne poškodené elektrostatickým výbojom.

Výrobcovia elektronických súčiastok a montéri elektronických systémov musia kontrolovať elektrostatický výboj v procese výroby pomocou účinnej ESD ochrany. Ak zlyhajú veľa súčiastok a systémov, ktoré vyrobia budú nefunkčne, alebo so zníženou funkčnou životnosťou.

** PROBLÉM s ESD je ten, že ho nevidíte.