Honeycomb

Honeycomb je materiál vyrábaný z pevného papiera, sformovaný do nepretržitých, rovnomerných, šesťhranných buniek. Honeycomb je možné využiť viacerými spôsobmi, ako pre vnútorné tak aj vonkajšie balenie, eliminuje nárazy, separuje výrobky alebo dokonca použiteľné ako paleta.

Honeycomb je úplne recyklovateľný, vyrobený len z papiera a lepidla založeného na vodnom základe. Možnosť vysekávania tvarov a rozdielna hrúbka od 10 do 110 mm umožňuje dizajnovú prispôsobivosť. Je to silný materiál s vysokou odolnosťou voči zvislému tlaku. Na dosiahnutie odolnosti voči vlhkosti sa povrch môže potiahnuť vrstvou polyetylénu.

Honeycomb je vhodný pre mnoho použití. Môže byť jednoducho použitý ako ochrana pri preprave čohokoľvek od malých elektronických súčiastok až po veľké generátory. Balenie môže byť navrhnuté pre ľahký tovar ako je napr. mobilný telefón, tak isto ako aj pre niekoľko tonové zásielky napr. časti automobilov.

Výhody Honeycomb-u:

  • Široké možnosti použitia
  • Opätovne použiteľný a recyklovateľný
  • PE vrstva pre odolnosť voči vlhkosti
  • Silný materiál s vysokou odolnosťou voči zvislému tlaku
  • Nízka hmotnosť
  • Nízke náklady na prepravu
  • Jednoduchá manipulácia

Nízka hmotnosť a široká škála dizajnu robí honeycomb konkurenčnou alternatívou (napr.: palety na jedno použitie) k ďalším riešeniam, ako sú drevené palety na jedno použitie. Honeycomb je široko využívaný v štátoch ako Japonsko, USA a takisto v štátoch Európy vďaka jeho mnohým výhodám