Nafukovací obal

Nafukovací obal je obalový materiál vyrobený z PE fólie a vzduchu, poskytujúci dokonalejšiu ochranu proti otrasu a odretiu. Tieto sú dostupné okrem štandardných rozmerov aj v dvoch - troch tvarových variáciách ako sáčky, podložky, vankúšiky, výplňové sáčky a ochrany rohov. Nafukovací obal je vyrobený z PE fólie formovaný do radu vzájomne susediacich, ale nezávislých vzduchových komôr prepojených jednosmernými ventilmi. Ak sa jedna komora prederaví ďalšie zostanú nafúknuté.

Ekonomickou a environmentálnou výhodou je, že produkty založené na báze vzduchu minimalizujú požiadavky na použitý materiál. Vyrobený produkt je opätovne použiteľný a 100% recyklovateľný. Dobré tlmiace účinky často pomáhajú zredukovať rozmery a množstvo použitého vonkajšieho obalového materiálu, čím znižujú celkové výdavky na balenie a prepravu. Nafukovací obal sa po doručení vyfúkne, čo znamená nízke náklady na dodávku a skladovanie. Jediné potrebné vybavenie je vzduchový kompresor s tryskou a tlakový ventil.

Výhody nafukovacieho obalu:

 • Čisté, profesionálny dizajn
 • Ochrana proti odretiu
 • Štandardné rozmery a tvary
 • Možné tvarové variácie
 • Bezpečné, nezávialé komory
 • Opätovne použiteľné a recyklovateľné
 • S nízkym odpadom
 • Redukujúci vonkajší obalový materiál
 • Nízke náklady na prepravu
 • Nízke náklady na skladovanie
 • Odolný voči vlhkosti
 • Vhodný pre potlač
 • Možná ESD ochrana