Vzduchová vypchávka

Tento čistý, vlhku odolný a pevný obalový materiál slúži na vyplnenie prázdnych priestorov po okrajoch balenia, efektívne zaisťuje, vystužuje a tlmí nárazy výrobkov počas dopravy a skladovania. Jednotlivá vypchávka môže odolať pôsobeniu viac ako 1000 N, v závislosti na druhu použitej fólie. Vzduchové vypchávky sa požívajú pre výrobky pravidelného tvaru bez ostrých okrajov a vyčnievajúcich častí.

Je to voliteľný systém, ktorý mení rolku fólie na perforovanú reťaz vzduchových vypchávok. Výrobný stroj dokáže vyrobiť vzduchové vypchávky rôznych rozmerov s požitím fólie s rôznymi vlastnosťami a tak sa plne prispôsobiť vašim súčasným aj budúcim potrebám.

Vzduchové vypchávky sú opätovne použiteľné, recyklovateľné a priemerne obsahujú 99% vzduchu a 1% fólie, čo je ich ekonomickou a ekologickou výhodou. V porovnaní s veľkým množstvom iných odľahčených výplňových materiálov, vzduchové vypchávky sú materiálovo úspornejšie, ľahšie a potrebujú menej skladového priestoru. Výrobný stroj potrebný na ich výrobu - plnenie a tvarovanie, je možné prenajať, čo znamená, že finančné prostriedky nie sú viazané v aktivitách, ktoré nie sú hlavným predmetom obchodného záujmu.

 

Výhody vzduchových vypchávok:

  • Čisté, prach nepohlcujúce, profesionálny dizajn
  • Flexibilné
  • Vlhku odolné
  • Pevné
  • Nenáročné na použitie
  • S nízkym odpadom
  • Ľahké
  • Nízkonákladové na dopravu a skladovanie
  • Opätovne použiteľné a recyklovateľné
  • Neviažúce kapitál