Riadenie vratných obalov

Nefab ponúka prispôsobené riadenie vratných obalov.

Ako môže Nefab pomôcť

Pomáhame zákazníkom poskytovaním systému monitorovania ich produktov v celom dodávateľskom reťazci.

Hodnota pre zákazníka

Kompletná kontrola nad obalovou dostupnosťou, uvoľňovaním viazaného kapitálu a redukovaním odpadu.

Monitorovanie

Implementácia monitorovacieho systému a školenie u zákazníka. Monitorovacie služby sú ponúkané buď samostatne, alebo v kombinácii s vlastníckymi právami a riadením zákazníkovho systému vratných obalov.

Združené zásoby (pooling) 

Alternatívou nákupu vratných obalov, Nefab poskytuje službu združených zásob (pooling service), kde balenie, logistika a monitorovanie sú ponúkané za poplatok za denný prenájom. Táto služba poskytuje zákazníkovi výhodu mať svoje vlastné balenie a zároveň zdieľať náklady s ostatnými užívateľmi.