Služby balenia

Všetky činnosti by mali prebiehať hladko a bez námahy. Nefab ponúka súbor služieb, ktoré umožňujú zákazníkom zamerať sa na ich hlavnú činnosť a procesy, ktoré pomáhajú rastu ich podnikania. Balenie, skladovanie, dodávky načas, kontajnerizácia sú príkladom služieb, ktoré vytvárame tak, aby spĺňali všetky požiadavky našich zákazníkov.

Balenie na mieste

Nefab prinesie materiál a pošle svojich pracovníkov k zákazníkovi, aby priamo na mieste zabalili produkty,
ktoré majú byť odoslané.

In-house Balenie

Tovar, ktorý má byť zabalený, sa prinesie do Nefabu na zabalenie. Balíky sú potom distribuované podľa
požiadaviek zákazníka.

Regále & Kontajnery

Nefab pomáha zákazníkom baliť tovar na podložkách a zabezpečuje ich uloženie v kontajneroch. Táto metóda sa používa vtedy, keď ide o tovar príliš veľký, alebo ťažký, takže sa nezmestí do štandardných oceánskych kontajnerov. Tovar je náležite naložený a zabezpečený do regálového kontajnera.