• Wellåda
  • Wellådor
  • 800x400-Spännfolie-5.jpg

Transportemballage av wellpapp

Wellådor kompletterar Nefabs utbud av plywoodbaserade förpackningar för lättare och mindre produkter.

Wellpapp är ett lätt och kostnadseffektivt material för förpackningar till lätta och medeltunga produkter. Nefabs styrka är kundanpassade transportemballage med tillhörande inredning för verkstads-, elektronik- och fordonsindustri.

 

Förpackningar av wellpapp kan tillverkas:

  • av olika tjocka material; från 2 mm enkelwell (E), via 3 mm (B), 4 mm (C) till 7 mm dubbelwell (BC)
  • av olika starka material: de styvare dubbelwellkvaliteterna kan bära > 10 gånger mer last än de enklare enkelwellkvaliteterna vid samma lådstorlek
  • i olika utföranden (’FEFCO’-koder). Vart och ett med olika fördelar med avseende på styrka, hantering, förslutning, eventuella verktygskostnader med mera.
  • med eller utan tryck, med eller utan vit ut/insida 
  • med spännfolieinredningar, inredningar av cellplast/skumplast eller wellpappinredningar

Längst ner på denna sida finns en PDF som visar olika utföranden på förpackningar av wellpapp enligt FEFCO-standarden. Kan även hämtas genom FEFCOs  hemsida.

Exempel på olika wellådor med FEFCO kod:

 

 

 

Komplementprodukter

 

Dokument

FEFCO ESBO - code of designs