Hållbarhet

Rapporter & styrning

Översikt

Översikt

Vårt syfte

Vårt syfte

Försörjningskedjor för kunder

Försörjningskedjor för kunder

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vår försörjningskedja

Vår försörjningskedja

Medarbetare & etik

Medarbetare & etik

Rapporter & styrning

Rapporter & styrning

Hållbarhet på väg framåt

Nefab är väl positionerat för att driva utvecklingen i enlighet med globala trender. Hållbarhet, cirkularitet, digitalisering och regionalisering är ingraverade i företagets DNA, vilket säkerställer långsiktigt värde för kunder och samhälle. Nefabs syn på hållbarhet omfattar sociala, miljömässiga och ekonomiska aspekter, med mänskliga rättigheter som ett övergripande tema.

Styrning

Rådet för hållbar utveckling

År 2021 grundade Nefab Sustainability Council, en engagerad grupp som bidrar till att främja vårt syfte genom att ta itu med ämnen som att lokalisera Nefabs hållbarhetsbudskap, hitta nya hållbara material och driva förändring inom organisationen. Nefabs styrelse ansvarar för att sätta upp riktlinjer och mål för hållbarhetsarbetet.

Hållbarhet Styrning

Som en viktig dimension av vårt syfte är hållbarhet kärnan i Nefabs bolagsstyrning, från styrelsen till VD och koncernledningen. Vår VD bär ansvaret för en framgångsrik implementering av vår hållbarhetsstrategi. Arbetet med hållbarhetsprojekt/initiativ leds av Executive Vice President, Innovation and Portfolio, som rapporterar direkt till VD. Varje dag hanteras hållbarhetsfrågor av cheferna för varje avdelning, samt av våra centrala hållbarhetsfunktioner inom koncernen.

 

Vår ambition

Nefab har en långsiktig ambition att minska utsläppen avCO2-ekvivalenter i våra kunders leveranskedjor med 10 miljoner ton till 2030. Framstegen mäts med GreenCalc, ett internt utvecklat miljöanalysverktyg som Nefab använder för att förse kunderna med en transparent och fullständig livscykelanalys (LCA) av förpackningar och logistikflöden.

Ta kontakt med oss

För mer information om att spara resurser och vårt utbud av hållbara lösningar, vänligen kontakta oss idag.