Pooling-tjänster

Nefabs poolingtjänster gör det enkelt för dig att använda returförpackningar. Från upphämtning till underhåll och distribution, de täcker alla operationer som krävs för att tillhandahålla returförpackningar när och där de behövs. Pooltjänsterna kompletterar våra digitala tjänster och frigör den fulla potentialen hos Nefabs lösningar för returförpackningar när det gäller flexibilitet, effektivitet och hållbarhet. Välj om du vill äga eller hyra förpackningar och dra nytta av skräddarsydda servicelösningar och mer än 20 års erfarenhet.

Poolingtjänster för returförpackningar

Returförpackningar och återanvändbara förpackningslösningar är ett hållbart och kostnadseffektivt alternativ till engångsförpackningar. Returnering, lagring och underhåll av returförpackningar kräver dock ytterligare omvända logistikoperationer. Nefabs poolingtjänster täcker inte bara dessa operationer på ett effektivt sätt och gör det möjligt för dig att effektivisera din verksamhet. De ger också ytterligare fördelar. Våra poolingtjänster ger dig flexibiliteten att justera storleken på din returförpackningspool när dina behov förändras, oavsett om du hyr eller äger dina förpackningar. Du behöver inte heller lagra förpackningar på dina anläggningar eller planera för avfallshantering och återvinning i slutet av förpackningscykeln. Färdiga förpackningar görs tillgängliga när och där du behöver dem.

Poolingtjänster för returförpackningar

Hur det fungerar: Nefabs skräddarsydda pooltjänster

Med över tjugo års erfarenhet av att hantera returförpackningspooler globalt erbjuder Nefab skräddarsydda pooltjänster som gör det enkelt för dig att använda returförpackningar. Vi administrerar och hanterar din förpackningspool och tar hand om lagring, kitting och just-in-time-distribution av "färdiga att använda"-förpackningar till dig. Dessutom ordnar vi med upphämtning av förpackningarna från slutkunderna och utför kvalitetskontroll, rengöring och reparation på Nefabs många platser runt om i världen. Våra poolningstjänster skräddarsys för att möta specifika kundbehov, med hänsyn till faktorer som omsättningshastighet, leveransfrekvens och renlighetsstandarder.

Hur det fungerar: Nefabs skräddarsydda pooltjänster

RELATERADE NEFAB-ERBJUDANDEN

Förpackningar, logistik och digitala tjänster

Nedan hittar du ytterligare information om returemballage och de olika tjänster vi erbjuder.

Kontakta oss

För mer information om våra pooling-tjänster, kontakta oss redan idag.