Förpackningslösningar

Optimerad för varje försörjningskedja

Konstruerade förpackningslösningar

Rätt förpackningslösning skyddar inte bara din produkt - den stärker också ditt varumärke och minskar din totala logistikkostnad. Alla våra lösningar är konstruerade och optimerade för en specifik produkt och ett specifikt flöde. Oavsett om den är känslig, stark, liten, stor, lätt, tung eller ska transporteras med lastbil, båt, tåg eller flyg. Våra lösningar utgår från dina förutsättningar. Vi väljer en pall, ytter- och innerförpackning som bäst passar dina behov genom hela försörjningskedjan.

Globala förpackningslösningar som minskar totalkostnaden

Nefabs totalkostnadsmetod säkerställer att din förpackningslösning är optimerad för att minska totalkostnaden i din försörjningskedja. Vi utvärderar specifika kostnadsområden inom dina logistikflöden, t.ex. transport och lagerhållning, och identifierar hur en smartare förpackningslösning kan göra skillnad för ditt slutresultat.

Material för ytterförpackningar

Att välja rätt lösning för ytterförpackningar kan ha en betydande inverkan på försörjningskedjans övergripande prestanda. Anledningen till detta är att den ytterförpackning som du väljer påverkar alla de olika steg som dina produkter går igenom innan de hamnar hos slutkunden. Rätt ytterförpackning kommer att: Skydda dina produkter, förenkla hanteringen, optimera transporten. Vilken ytterförpackning letar du efter?

Lösningar för innerförpackningar

För att ge produkter rätt skydd är en kombination av rätt ytter- och innerförpackningavgörande - det är produktens egenskaper och dess resa till slutdestinationen som avgör vilken lösning som är optimal och bäst gör jobbet.

Pallar

För att skapa en stark bas för en lösning och ett sätt att flytta den är en lastpall absolut nödvändig. Pallar kombineras vanligtvis med ytteremballage men kan även användas fristående. Nefab erbjuder standardpallar som trä, stål och plast, samt en rad lättviktspallar och pappersbaserade pallar.

Förpackningsprodukter

För alla dina behov av transport- och exportförpackningar

Vi erbjuder förpackningslösningar för alla typer av produkter och applikationer. Våra lösningar är optimerade för att minska totalkostnaden och miljöpåverkan. Nedan kan du läsa mer om några av våra olika förpackningskoncept.

Krav på förpackningar

Vilka krav måste din förpackning leva upp till?

Vilka är förpackningskraven för dina produkter? Med vår expertis inom förpackning, design och förmåga att testa och godkänna lösningar kan vi hjälpa dig att hitta rätt lösning för dina krav.

ESD-förpackningar

ESD-förpackningar

Elektrostatisk urladdning, ESD, kan orsaka skador eller driftstörningar i elektronisk utrustning

Läs mer
Korrosionsskydd

Korrosionsskydd

Förpackningar med korrosionsskydd förhindrar korrosion utan att man behöver behandla metallen med olja, fett eller färg.

Läs mer
Stötar och vibrationer

Stötar och vibrationer

Nefab erbjuder, bland annat, absorberande material som dämpar stötar och vibrationer, stag som separerar produkter och håller dem på plats.

Läs mer
Farligt gods

Farligt gods

Produkter som kategoriseras som farligt gods måste skyddas i enlighet med klassificeringen för farligt gods.

Läs mer
Lastsäkring

Lastsäkring

Även en anpassad förpackning har en gräns för hur mycket stötar och vibrationer den kan tåla under transport innan den kollapsar, och det är just det som är poängen när det gäller lastsäkring.

Läs mer
Exportförpackningar

Exportförpackningar

Nefab erbjuder ett brett utbud av exportförpackningslösningar som är godkända för exportfrakt

Läs mer
Returförpackningar

Returförpackningar

Returförpackningar är utformade för att kunna användas i flera transportcykler. Returförpackningslösningar kan utvecklas i olika material beroende på kundens krav.

Läs mer
Långsiktiga förpackningar

Långsiktiga förpackningar

En långsiktig förpackningslösning är utformad för att skydda kundernas produkter under transport, lagring och hantering - under en livstid.

Läs mer
Exportförpackningar

Exportförpackningar

Engångsförpackningar är en enkelriktad lösning som är optimerad för kundens leveranskedja med fokus på produktskydd och enkel återvinning vid slutdestinationen.

Läs mer
Klicka här för att se förpackningskrav

Kontakta oss

För ytterligare information

Om du vill veta mer om våra förpackningslösningar är du välkommen att kontakta oss nedan

Klicka här för att kontakta oss