Logistiktjänster

Kundanpassade logistiktjänster

Logistiktjänster

Upplev synergieffekterna av att kombinera logistik och förpackning. Vi erbjuder logistiktjänster till globala företag inom industrisegmentet som behöver speciella eller skräddarsydda lösningar och vill ha optimering från början till slut. Våra tjänster omfattar kontraktslogistik, packning, pooling och städtjänster.

Logistiktjänsteleverantör för industrikunder

Alltmer komplexa leveranskedjor med stor variation och komplexitet i fråga om produkter och platser innebär utmaningar för företag inom industrisegmentet. Att lägga ut logistiken på en logistiktjänstleverantör (LSP) kan bidra till att säkerställa effektiviteten i den nödvändiga processen och minska riskerna. Många LSP:er tillhandahåller standardiserade erbjudanden för att möta högvolymverksamhet inom e-handel eller snabbrörliga konsumentvarubranscher. Nefab å andra sidan erbjuder specialiserade lösningar som kombinerar logistik och förpackning samtidigt som de tillhandahåller end-2-end-optimering på global nivå.

Samspelet mellan logistik och förpackning

Ett holistiskt synsätt

När det gäller att optimera leveranskedjorna påverkar logistikprocesser och förpackningslösningar varandra. Hur en logistikprocess ser ut påverkar hur den ideala förpackningslösningen ser ut. I gengäld påverkar egenskaperna hos en förpackningslösning hur logistikprocesser kan utformas.

 

Nefab Integrerar logistik och förpackning

Att skapa synergier

Nefab erbjuder skräddarsydda logistiktjänster som komplement till våra förpackningslösningar. På så sätt kan vi effektivisera verksamheten och optimera förpackningarna samtidigt som vi skapar synergier som minskar kostnaderna, koldioxidutsläppen och förbättrar leveranskedjans kvalitet i varje steg.

Förbättrad logistik med förpackningskunskap

Bättre logistiktjänster

Eftersom Nefab har konstruerat och levererat dina förpackningar förstår vi alla detaljer i dina förpackningslösningar. Detta ger oss en fördelaktig position för att erbjuda effektiva packnings- eller cratingtjänster, och för att säkerställa att förpackningen används till sin fulla potential.

Logistikinsikter för optimering av förpackningar

Enklare optimering av förpackningar

Nefab har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera inkommande och utgående förpackningar för att identifiera transportbesparingar. Logistiktjänster ger oss möjlighet att identifiera ytterligare optimeringspotential i våra kunders förpackningslösningar.

NYHETER OCH INSIKTER

Logistiktjänster

Är du intresserad av mer information om logistiktjänster? Utforska relevanta artiklar nu.

Kontakta oss

För mer information om våra logistiktjänster, kontakta oss idag

Klicka här