FÖRPACKNINGSKRAV

Lastsäkring

Fördelar med lastsäkring

Även en anpassad förpackning har en gräns för hur mycket stötar och vibrationer den kan tåla under transport innan den kollapsar, och då behövs lastsäkring. Smart lastsäkring skyddar dina produkter och de människor som arbetar med dem, och kan dessutom generera kostnadsminskningar.

Produktskydd
Om lasten är säkrad mot rullning, tippning och förskjutning kommer den att absorbera mindre mängder stötar och vibrationer, vilket minimerar risken för att förpackningen försämras och ger bättre skydd för det förpackade godset.

Personskydd
Lastsäkring bidrar till att skydda medarbetare, trafikanter och andra personer som kan drabbas av olyckor orsakade av dåligt säkrade laster.

Miljöskydd
I vissa fall kan farliga vätskor och andra ämnen läcka ut från trasiga förpackningar som inte har säkrats korrekt och orsaka miljöföroreningar och hota människors hälsa. Lastsäkring bidrar också till säkerheten på vägarna; till exempel kan tunga, skrymmande varor skapa så mycket tryck på containerdörrar att förpackningarna kan falla ut på vägen och skapa farliga trafiksituationer när de öppnas.

Kostnadsreduktion
Genom att använda lastsäkring är det möjligt att få kostnadsreduktioner på flera sätt. För det första eliminerar inga skador på dina produkter kostnader för att ersätta dem. Det är mycket enklare att hantera väl staplade produkter, och det minskar den tid som behövs för lossning av containrar, vilket sparar in på arbetstimmar. Genom att eliminera potentiella miljö- och hälsorisker är det också möjligt att undvika oväntade kostnader som de kan leda till.

Branding
Kunderna föredrar att få sina beställda produkter i gott skick utan skador, vilket är anledningen till att lastsäkring är viktigt för att upprätthålla en god företagsimage. Ingen vill få dålig publicitet på grund av olyckor som orsakats av deras produkter.

Fördelar med lastsäkring

Lösningar för lastsäkring

På Nefab erbjuder vi flera olika typer av material och alternativ för lastsäkring.

Lash Tubes
Lash tubes har en kraftig korrugerad konstruktion, belagd med en behandling som gör dem vattenavvisande. Surrningsrören kläms fast mellan containerns ribbor och förhindrar att lasten rör sig.

Papperssäckar
Tillverkade av ett eller flera lager kraftpapper och polyeten, förhindrar denna lösning skador under transport genom att blockera godset inuti lastbäraren. Papperspåsar kan användas för transporter på väg, till sjöss eller på järnväg och beroende på ventilsystemet kan krockkuddarna återanvändas flera gånger.

Container Lashing
Container Lashing är till för att förhindra att lasten förflyttas. Hanteringen av containersurrning är mycket enkel och logisk. Containersurrningen är mycket flexibel och kan anpassas efter varje typ av last.

Anti Slip Rubber
Gummimattor ökar friktionen mellan golvet och lasten för att undvika rörelser. Mattorna levereras i de dimensioner som passar lasten bäst.

Lösningar för lastsäkring

Nyheter & insikter

För ytterligare information

Om du vill veta mer om våra lösningar för lastsäkring kan du läsa våra insikter nedan eller kontakta oss för mer information.

Ta kontakt med oss

Kontakta oss idag för mer information om våra lastsäkringslösningar.