ORGANISATION

Koncernens ledningsgrupp

Per Öhagen

VD och koncernchef

Anställd i i Nefab: 2022
Utbildning: Civilingenjör i industriell teknik med master i affärslogistik

Maria Oksanen

Executive Vice President, Finance (Chief Financial Officer)

Anställd i i Nefab: 2022
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi och nationalekonomi

Fredrik Sölscher

Executive Vice President, Strategi & Digitalisering

Anställd i Nefab: 2000
Utbildning: Master of Science i industriell teknik och management, Bachelor of Science i maskinteknik

Patrik Färdow

Vice verkställande direktör, Operations

Anställd i Nefab: 2024
Utbildning: Master of Science i industriell teknik och management

Oscar Gestblom

Executive Vice President, Marketing & Communication

Anställd i i Nefab: 2022
Utbildning: Master of Science i industriell teknik och management

Maria Brithon

Executive Vice President, People & Culture

Anställd i Nefab: 2023
Utbildning: Kandidatexamen i beteendevetenskap

Olivier de Guitaut

Executive Vice President, Hållbarhet, Innovation & Portfölj

Anställd i Nefab: 2024
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi

Petrus Jarlsbonde

Executive Vice President, Mergers & Acquisitions

Anställd i Nefab: 2008
Utbildning: Master of Business Administration

Anders Mörk

Executive Vice President, Global Segments

Anställd i Nefab: 2024
Utbildning: Master of Business Administration

Patric Vestlund

Executive Vice President, Americas

Anställd i Nefab: 2024
Utbildning: Master of Science i maskin- och fordonsteknik, Master i internationell företagsekonomi och marknadsföring.

Rui Garrido

Vice verkställande direktör, Europa, Mellanöstern och Afrika

Anställd i Nefab: 2003
Utbildning: Master of Business Administration

Fred Hapiak

Executive Vice President, Asia Pacific

Anställd i i Nefab: 2022
Utbildning: Master of Business Management