Krav på förpackningar

Returförpackningar

Lösningar för returnering

Lösningar för returnering

Returförpackningar och återanvändbara förpackningar är ett kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ för kunder som har ett omfattande varuflöde med ett begränsat antal distributionsställen. I dagens affärs- och tillverkningsmiljö dominerar orden "kaizen", "lean manufacturing" och "miljöpåverkan" agendan. Företagen undersöker kontinuerligt möjligheterna att göra sina processer mer effektiva. Hur man kan förbättra förpackningar är en viktig del av detta fokus.

Varför använda en returlösning

Att implementera ett system för återanvändbara förpackningar innebär att du ersätter en engångsförpackning med en returlösning. Genom att använda returförpackningar eller återanvändbara förpackningslösningar kan du minska miljöpåverkan avsevärt. När kartongerna har nått slutdestinationen samlas de in och skickas tillbaka till distributionsstället. Användningen av hopfällbara förpackningar gör returfrakten till en mindre kostnadsfaktor. För att lyckas implementera detta system är det dock viktigt att du har ett begränsat antal distributionsställen. På så sätt kan du hålla reda på dina förpackningar och minimera eventuella förluster. Det är också viktigt att ha ett rimligt antal cykler i sitt varuflöde. Fler cykler per år innebär att du behöver färre lådor i systemet, vilket minskar ditt investeringsbelopp. En tumregel är att förpackningarna ska genomgå minst fyra cykler per år för att ett retursystem ska vara en lönsam investering.

Varför använda en returlösning

Använda system för returförpackningar

Returförpackningar finns i en rad olika material som passar för olika transport- och hanteringskrav. I de flesta fall är returförpackningar utformade för att vara hopfällbara, för att minska kostnaderna för returtransporter. En returförpackningslösning kombineras vanligtvis med anpassade innerförpackningar för att säkra och skydda varorna.

Använda system för returförpackningar

Förpackning för returnering

Typer av returlösningar

Vi erbjuder retur- och återanvändbara förpackningslösningar i flera olika material. För mer information om några olika alternativ, läs mer nedan.

Returförpackningar

För ytterligare information

För mer information om våra returlösningar, vänligen kontakta oss eller läs våra insiktsartiklar.

Kontakta oss

Kontakta oss idag om du vill ha mer information om våra returlösningar.