Digitala tjänster

Digitala lösningar skräddarsydda för dina leveranskedjor

Digitala tjänster för transparens i leveranskedjan

Transparens och ansvarstagande är avgörande för en effektiv global försörjningskedja och för att störningar ska kunna lösas på ett effektivt sätt. Vår portfölj av spårningsplattformar gör det möjligt för företag att uppnå denna transparens inom flera affärstillämpningsområden, såsom hantering av returförpackningar, hantering av värdefulla tillgångar och installationshantering.

Maximera kontrollen över leveranskedjan med spårning och digitala plattformar

Våra digitala lösningar hjälper dig att spara resurser genom att se till att det inte finns några blinda fläckar i din leveranskedja. Lägg till spårningsfunktioner i dina förpackningslösningar och spåra dina försändelser för fullständig kontroll och insyn. På så sätt kan du övervaka, planera och styra flödet av dina tillgångar, så att du alltid vet var de befinner sig och i vilket skick de är. Vi har byggt plattformar som är kompatibla med alla enheter som körs på alla nätverk och som kan anpassas för dina produkter och leveranskedjor.

Digitala tjänster från Nefab

Vi erbjuder digitala tjänster för tre olika affärsscenarier. Lösningarna är nyckelfärdiga men kan konfigureras och anpassas efter individuella behov: hantera returförpackningar, övervaka värdefulla tillgångar samt planera och genomföra installationer på ett effektivt sätt.