Lösningar för hållbara försörjningskedjor

Kompletta förpacknings- och logistiklösningar

Förpackningslösningar

Våra kompletta förpackningslösningar är optimerade för varje enskild kund. Med djupgående materialkunskap och expertis erbjuder vi smarta förpackningslösningar som konstrueras och testas i våra ISTA-certifierade laboratorier runt om i världen.

Läs mer

Logistiktjänster

Upplev synergieffekterna av att kombinera logistik och förpackning. Vi erbjuder tredjepartslogistiktjänster till globala företag inom industrisegmentet som behöver skräddarsydda lösningar och optimering från början till slut. Våra tjänster omfattar kontraktslogistik, packning, pooling och renrumstjänster.

Läs mer

Digitala tjänster

Transparens och ansvarstagande är avgörande för en effektiv global försörjningskedja och för att störningar ska kunna lösas på ett effektivt sätt. Vår portfölj av spårningsplattformar gör det möjligt för företag att uppnå denna transparens inom flera affärstillämpningsområden, såsom hantering av returförpackningar, hantering av värdefulla tillgångar och installationshantering.

Läs mer

Lösningar för hållbara försörjningskedjor

Vi utvecklar kompletta förpackningslösningar och logistiktjänster som är optimerade för att minska den ekonomiska och miljömässiga påverkan i våra kunders försörjningskedjor. Med vår globala teknik- och leveranskapacitet betjänar vi Telekom, Datacom, Semicon, Energi, Sjukvårdsutrustning, Gruvdrift och Konstruktion, LiB & E-mobility och många andra branscher i alla hörn av världen.

Vår kapacitet

Med global räckvidd och lokal närvaro erbjuder Nefab kompletta förpackningslösningar och djupgående materialkunskap och expertis, samt en solid teknikstruktur för förpackningsdesign, test och optimering.

Våra lösningar

Vi utformar, prototypar, testar och levererar kompletta förpackningslösningar och kompletterande tjänster som syftar till att minska våra kunders totala kostnader för logistik och produktskydd, samt minska miljöpåverkan i deras försörjningskedjor.

Din förpackningslösning

Våra kompletta förpackningslösningar är optimerade för varje enskild kund. Förpackningsmaterial och förpackningslösningar väljs utifrån deras specifika situation.

Läs mer

Förpackningsprodukter

Vårt breda utbud av förpackningsprodukter är optimerade för att minska våra kunders totala kostnader och samtidigt minimera miljöpåverkan.

Läs mer

Logistiktjänster

Upplev synergieffekterna av att kombinera logistik och förpackning. Vi erbjuder logistiktjänster till globala företag inom industrisegmentet som behöver skräddarsydda lösningar och optimering från början till slut.

Läs mer

Digitala tjänster

Transparens och ansvarsskyldighet är avgörande för en effektiv global försörjningskedja och för att störningar ska kunna lösas på ett effektivt sätt. Våra spårningsplattformar gör det möjligt för företag att uppnå denna transparens över flera affärstillämpningsområden.

Läs mer

Krav på förpackningar

Vårt team av expertingenjörer kan se till att förpackningskraven uppfylls för specifika tillämpningar.

Läs mer

Förpackningslösningar

Vi erbjuder produkter och tjänster som ger dig den bästa möjliga transportförpackningslösningen för dina produkter.

Läs mer

Nyheter och berättelser

Ta kontakt med oss

Vill du veta mer? Kontakta oss redan idag för att se hur vi kan hjälpa dig.