Hållbar förpackningsinnovation

Spara resurser i leveranskedjorna

Översikt

Översikt

Vårt syfte

Vårt syfte

Försörjningskedjor för kunder

Försörjningskedjor för kunder

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vår försörjningskedja

Vår försörjningskedja

Medarbetare & etik

Medarbetare & etik

Rapporter & styrning

Rapporter & styrning

En bättre morgondag för våra kunder, för samhället och för miljön

Hållbarhet och ansvarsfullt företagande är djupt inbäddade i Nefabs kunderbjudanden såväl som i våra affärsprocesser. Vi drivs av vårt syfte och är fast beslutna att spara resurser i leveranskedjorna samtidigt som vi alltid respekterar människor och etiska standarder. Våra lösningar skapar mervärde för våra kunder, samhället och miljön