Vi sparar resurser i försörjningskedjor

I genomsnitt minskar Nefabs lösningar de totala kostnaderna med 20% och koldioxidavtrycket med 31%.

Nefab är en global leverantör av industriella förpackningar, logistik och digitala tjänster.

Förpackningslösningar

Smarta förpackningslösningar som är konstruerade och testade

Logistiktjänster

End-to-end-optimering - upplev synergierna med paketering av logistik och förpackning.

Digitala tjänster

Våra spårningslösningar gör det möjligt för företag att uppnå transparens och ansvarstagande i globala försörjningskedjor.

Våra anläggningar

Vår globala leverans- och serviceplattform består av cirka 100 produktions- och serviceenheter.

Hållbara förpackningslösningar för din bransch

Optimera din förpackning

Med över 250 ingenjörer på mer än 30 platser, som arbetar tillsammans i ett globalt nätverk, kan du räkna med oss för ditt nästa förpackningsprojekt.

Lösningar

Vi utformar, prototypar, testar och levererar kompletta förpackningslösningar och tjänster som syftar till att minska våra kunders totala kostnader för logistik och produktskydd, samt minska miljöpåverkan i deras leveranskedjor.

Bild på kortet

Optimerad för din leveranskedja

Upplev synergieffekterna av att kombinera logistik och förpackning. Vi erbjuder tredjepartslogistiktjänster till globala företag inom industrisegmentet som behöver skräddarsydda lösningar och optimering från början till slut.

Bild på kortet

Transparens i realtid i en uppkopplad försörjningskedja

Transparens och ansvarstagande är avgörande för en effektiv global försörjningskedja och för att störningar ska kunna hanteras på ett effektivt sätt. Vår portfölj av spårningsplattformar gör det möjligt för företag att uppnå denna transparens över flera affärstillämpningsområden.  

Bild på kortet

Konstruerade multimateriallösningar

Vi har förmågan att utveckla förpackningar i en mängd olika material och utnyttja detta för att utforma kompletta förpackningslösningar som är starkare tack vare denna kombination av material.