Hållbarhet

Vårt syfte

Översikt

Översikt

Vårt syfte

Vårt syfte

Försörjningskedjor för kunder

Försörjningskedjor för kunder

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vår försörjningskedja

Vår försörjningskedja

Medarbetare & etik

Medarbetare & etik

Rapporter & styrning

Rapporter & styrning

Vi sparar resurser i leveranskedjorna för en bättre morgondag

Ett syfte är ett långsiktigt mål och värde som är både meningsfullt och har en positiv inverkan på världen. Något som vi alla kan relatera till som människor. Något som inspirerar till engagemang, handling och förändring. På Nefab har hållbarhet alltid varit kärnan i vår verksamhet.

Vårt syfte

Skapa värde genom hållbarhet

Vi på Nefab har en unik position för att skapa värde för våra kunder, samhället och miljön genom att erbjuda smartare förpacknings- och logistiklösningar som minskar utsläppen avCO2 eq och totalkostnaden i leveranskedjorna. Detta är innebörden av vårt syfte - Vi sparar resurser i leveranskedjorna, för en bättre morgondag.

"Med ett starkt fokus på hållbarhet och innovation, kompletterat med djupgående materialkunskap, teknik och ett globalt tankesätt, är Nefab väl rustat för att växa och tillhandahålla lösningar och tjänster till kunder över hela världen. Vårt syfte är att spara resurser i kundernas leveranskedjor för en bättre morgondag."
    1. Per Öhagen
    2. VD och koncernchef

Vägen till att spara resurser

Nefab har en lång tradition av innovationer som har sitt ursprung i en enkel, innovativ idé. I slutet av 1940-talet utvecklade Nefab en värmetålig brödlåda som förhindrade att de skrynklades ihop av brödets hetta. Med åren växte Nefabs rykte som en innovativ och hållbar förpackningsleverantör, och företaget började erbjuda kompletta konstruerade förpackningslösningar till kunder över hela världen.

 

Läs mer om vår historia

Ett arv av hållbarhet

Med rötterna i ett starkt arv och en stark kultur har Nefabs syfte förverkligats genom årtionden av innovationer tillsammans med kunderna, där vi hittat smartare förpacknings- och logistiklösningar som minskar kostnaderna och miljöpåverkan i deras leveranskedjor. Parallellt har vi stadigt utökat vår globala närvaro och kapacitet och hittat balansen mellan att betjäna kunder lokalt och leverera på en global nivå.

 

Upptäck Nefabs lösningar och kapacitet

Ta kontakt med oss

För mer information om att spara resurser och vårt utbud av hållbara lösningar, vänligen kontakta oss idag.