OM NEFAB

Strategi

Vårt syfte är att spara miljömässiga och ekonomiska resurser genom att optimera leveranskedjorna.

Vår strategi för 2030 - en resa mot hållbar tillväxt - kommer att positionera Nefab som den ledande globala partnern inom hållbara förpackningslösningar och tjänster, vilket sparar miljömässiga och ekonomiska resurser i leveranskedjorna.
Vår strategi tar avstamp i vår 75-åriga historia, våra kärnvärden och vårt starka syfte att spara resurser. I vår strategi för 2030 har vi fokuserat på 5 strategiska fokusområden.Strategi.jpg

  • Vi gör hållbarhet hållbarhet till en grund för tillväxt med innovativa hållbara lösningar, verksamheter och leveranskedjor.
  • Vi riktar oss till ledande globala kunder inom utvalda segment som behöver globala leveranser och lokala tjänster.
  • Vi erbjuder erbjuder tekniska förpacknings-, logistik- och digitala lösningar som sparar ekonomiska och miljömässiga resurser för våra kunder.
  • Vi ökar vår globala globala närvaro och säkerställer konkurrenskraftiga konkurrenskraftiga med operativ excellens och digitalisering.
  • Vi genomför vår strategi genom att stärka vår organisation med passionerade människor och genom att använda 3C:er - Kunden först, Samarbete och Kommunikation.

Genom att genomföra vår strategi kommer vi att nå våra mål för 2030, inklusive mål som betydande försäljningstillväxt, 10 miljoner ton CO2-besparingar i kundernas leveranskedjor och branschledare inom 7 segment.