Hållbarhet

Vår försörjningskedja

Översikt

Översikt

Vårt syfte

Vårt syfte

Försörjningskedjor för kunder

Försörjningskedjor för kunder

Cirkulära affärsmodeller

Cirkulära affärsmodeller

Vår försörjningskedja

Vår försörjningskedja

Medarbetare & etik

Medarbetare & etik

Rapporter & styrning

Rapporter & styrning

Spara resurser i vår leveranskedja

Även om mycket av vårt arbete går ut på att spara resurser i våra kunders leveranskedjor, måste vi också granska vår egen verksamhet utifrån detta perspektiv. Vi gör detta genom att följa miljöledningssystem, köpa in ansvarsfullt och noggrant utvärdera leverantörer, och vi hålls ansvariga genom vårt engagemang i FN:s Global Compact.

Vår försörjningskedja

Miljöledningssystem

Nefab strävar efter att alla produktionsenheter ska införa och upprätthålla ett miljöledningssystem (ISO 14001:2015 eller liknande) för att upprätthålla en hög nivå av identifiering, hantering och kontroll av miljöfrågor, samt för att övervaka och förbättra resurseffektivitet och avfallsminskning i våra anläggningar runt om i världen.

"Vi har ett omfattande nätverk av leverantörer som utgör grunden för våra hållbara inköpsmetoder och förser oss med material som används för att utveckla kompletta förpackningslösningar för våra kunder. På våra anläggningar söker vi ständigt nya sätt att minska vårt eget koldioxidavtryck för att uppfylla Parisavtalet."
    1. Alexander Lindborg
    2. Chef för Corporate Sourcing

Utvärdering av leverantörer

Nefab genomför grundliga leverantörsutvärderingar, som täcker ett brett spektrum av aspekter av vår verksamhet med dem. En av dessa är baserad på miljöpåverkan, och eftersom betyget på detta område har en betydande inverkan på leverantörens totala poäng, kan vi använda det för att kontrollera miniminivån för efterlevnad och motivera leverantörer att tillhandahålla mer miljövänliga komponenter och lösningar.

För att få arbeta med Nefab måste leverantörerna dessutom gå med på att följa vår uppförandekod, som omfattar ett åtagande om mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsnormer samt hälsa och säkerhet, bland många andra viktiga aspekter av vår verksamhet.

 

Klicka här för att registrera dig som leverantör, skicka in ett förfrågningsformulär eller läsa mer om hur det är att vara en av våra leverantörer.

Maximera ansvarsfulla materialinköp

Genom noggranna inköp och höga leverantörsstandarder förbinder sig Nefab att köpa från leverantörer som anskaffar sina egna material på ett ansvarsfullt och hållbart sätt. När det gäller träbaserade material är vårt främsta fokus att arbeta med leverantörer som är certifierade av Forest Stewardship Council® (FSC) där det är möjligt för att säkerställa att de material som används för att tillverka Nefabs produkter kommer från en plats med ansvar och omsorg. Nefab är FSC®-certifierat (FSC® C148116) för att sälja certifierade produkter.

Dessutom följer Nefab en strikt lista över förbjudna och begränsade ämnen i leveransen till varje tillverkningsanläggning i våra regioner. Detta garanterar att Nefabs produkter inte innehåller några giftiga ämnen, konfliktmineraler, nanomaterial eller andra liknande ämnen som kan vara skadliga för människor och miljö runt omkring dem.

Vår försörjningskedja
Vår försörjningskedja

Förenta nationernas Global Compact

FN:s Global Compact är ett strategiskt initiativ för företag som vill anpassa sin verksamhet och sina strategier till tio allmänt accepterade principer inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsnormer, miljö och antikorruption. Nefab undertecknade FN:s Global Compact i oktober 2008 och har sedan dess fortsatt att stödja initiativet. Vi genomför förbättringsåtgärder som ligger i linje med de principer som beskrivs inom olika områden av vår verksamhet och utvärderar våra framsteg på årsbasis.

Klicka här för att se den senaste versionen av vår rapport Communication on Progress.

För att se tidigare rapporter, besök vår profil på FN:s Global Compacts webbplats.

Ta kontakt med oss

För mer information om att spara resurser och vårt utbud av hållbara lösningar, vänligen kontakta oss idag.