ORGANISATION

Nefabs ägare

I takt med att Nefab växte tillsammans med ledande globala kunder för att utveckla nya och hållbara produktionskapaciteter och anläggningar blev det nödvändigt att komplettera familjeföretaget med externt branschkunnande och investeringskapital. Sedan 2015 ägs Nefab till 50/50 av grundarfamiljen Nordgren/Pihl och FAM AB. Ägarna har en gemensam grund och syn på hur man bygger stora företag, inklusive kärnvärden, etik, värdeskapande och en långsiktig ägarfilosofi.

Det har gått mer än 75 år sedan Nefab grundades av bröderna Nordgren i Runemo, Sverige. Det som 1949 började som en lokal, innovativ svensk förpackningstillverkare har under årtiondena utvecklats till en ledande global leverantör av hållbara förpackningslösningar och logistiktjänster, som betjänar globala och lokala företag över hela världen. Det unika arvet och den unika företagskulturen fortsätter att forma det sätt på vilket vi gör affärer idag. Fokus ligger fortfarande på att tillgodose kundernas behov genom att driva kontinuerlig innovation för att minska kostnaderna och det totala koldioxidavtrycket i leveranskedjor över hela världen.

Nefabs ägare har en solid tillväxtambition utan någon exithorisont och är fortsatt engagerade i Nefabs syfte att spara resurser för en bättre morgondag och i sin tro på Nefabs anställda som tillväxtskapare. Vidare har ägarna utsett en styrelse som beslutar om bolagets strategiska inriktning. Denna styrmodell innebär att Nefabs ledning och medarbetare bär ansvaret för att utveckla och leda verksamheten. Nefab strävar alltid efter att vara finansiellt självförsörjande och alla utdelningar kommer att förbli policybaserade och därmed understödja ägarnas uppdrag att stödja samhället och miljön, lokalt och globalt, samtidigt som verksamheten är finansiellt sund för framtiden.

Nordgren/Pihl - vilka är de och vad står de för?

Familjen är aktivt engagerad inom olika industriella områden och grundade Nefab. De har varit hel- eller delägare sedan starten och företaget har alltid varit i fokus. Under årens lopp har de spelat en aktiv roll i företaget, haft olika befattningar och skapat ett starkt nätverk inom branschen och bland företagets intressenter.

De är djupt engagerade i företagets ursprung och värderingar, samtidigt som de strävar efter att förstå och utveckla den globala marknaden för industriella förpackningar. I partnerskap med FAM är målet att förverkliga Nefabs fulla potential och att upprätthålla en långsiktig vision för hållbar tillväxt och innovation.

Andreas Pihl, familjen Nordgren/Pihl

FAM AB - vilka är de och vad står de för?

I mer än 170 år har familjen Wallenberg verkat i näringslivets och forskningens tjänst i Sverige. FAM AB, ett holdingbolag inom Wallenbergs ekosystem, är en engagerad långsiktig ägare av företag som Nefab med starka marknadspositioner och ett engagemang för innovation. Utdelningar från dessa innehav delas ut till Wallenbergstiftelserna och används som anslag till forskning och utbildning, till gagn för samhället.

FAM fokuserar på att utveckla stora företag med nordiska rötter till att nå globala toppositioner.Som ett av FAM:s strategiska kärninnehav kan Nefab räkna med FAM:s oöverträffade nätverk och långvariga expertis från ledande industri- och teknikföretag.

Kristian Sildeby, FAM