Karriär

Arbeta hos Nefab

Översikt

Översikt

Arbeta hos Nefab

Arbeta hos Nefab

Möt våra medarbetare

Möt våra medarbetare

Globalt traineeprogram

Globalt traineeprogram

Jobbmöjligheter

Jobbmöjligheter

Hållbar och etisk verksamhet

Hållbar och etisk verksamhet

Håll kontakten

Håll kontakten

Välkommen till Nefab

Vår framgång är beroende av människor som delar vår passion för att skapa en grönare värld genom hållbara förpackningslösningar och logistiktjänster. Människor är vår största tillgång, där alla anställda, från produktionsarbetare till vår VD, spelar en viktig roll för att omvandla försörjningskedjor, minska kundernas totala kostnader och samtidigt minimera miljöpåverkan.

Arbeta hos Nefab

Väx med oss

Nefab är ett kunskapsbaserat företag och medarbetarna är vår största tillgång. Vi strävar efter att bli erkända för våra utmärkta tillväxtmöjligheter. För att upprätthålla och kontinuerligt förbättra vårt kunnande erbjuder vi interna utbildningsprogram och sammanför människor genom globala nätverk, där erfarenhet och kunskap kan delas.  

Grundläggande värderingar och arbetssätt

Våra kärnvärden är Simplicity, Empowerment och Respect. Vårt sätt att arbeta kännetecknas av Customer First, Cooperation och Communication. Det innebär att medarbetarna alltid sätter kunden först, genom samarbete och kommunikation. Våra medarbetare respekterar varandra och miljön. De har befogenhet att växa och förnya sig för att förenkla för våra kunder, alltid med deras bästa i åtanke.

 

Mångfald och inkludering

Vi är ett globalt företag som strävar efter att skapa en grönare värld genom hållbara förpackningslösningar och logistiktjänster. 

Vi bygger team med en mängd olika bakgrunder, erfarenheter och färdigheter. Våra olikheter stimulerar kreativitet och innovation, vidgar våra perspektiv och berikar vår vardag. Vi är fast övertygade om att vi bättre förstår och tillgodoser våra kunders behov med en mångsidig arbetsstyrka. 

Vi strävar efter att skapa en miljö där människor uppskattas, respekteras och värdesätts för sin unikhet. Vi välkomnar dig, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån, att dela vår passion för att skapa en grönare värld. 

 

Karriär

Möt våra medarbetare

Vill du veta mer om hur det är att arbeta på Nefab?

Läs mer

Etisk affärsverksamhet

Det har varit tydligt redan från början - att göra affärer på rätt sätt är det enda sättet. Vi har en uppsättning gemensamma etiska affärsmetoder och standarder som definieras i vår uppförandekod (Code of Conduct). Det är det ramverk som förklarar det beteende som Nefab förväntar sig av varje anställd, leverantör och intressent runt om i världen.

Som framgår av vår uppförandekod har vi åtagit oss att:

- Stödja och respektera mänskliga rättigheter, 

- Tillhandahålla hälsosamma och säkra arbetsmiljöer för alla anställda,

- Förbättra den interna miljöprestandan och främja miljöansvar inom vår inflytandesfär,

- Arbeta mot korruption i alla dess former

Vi är också fast beslutna att bidra till en bättre värld genom olika initiativ relaterade till Corporate Social Responsibility. Läs mer om vår inställning till detta här.