Kapacitet

Total kostnad

Totalkostnadsmetod för Nefab

Nefab Total Cost Approach är en strategisk metod som används av Nefab Group för att optimera förpackningslösningar. Syftet är att minska de totala kostnaderna samtidigt som man säkerställer ett adekvat produktskydd och minimerar miljöpåverkan.

Nefabs totalkostnadsstrategi är en omfattande strategi som syftar till att optimera förpackningslösningar för att minimera de totala kostnaderna i leveranskedjan. Denna strategi fokuserar inte bara på de omedelbara kostnaderna för förpackningsmaterial utan tar också hänsyn till det bredare spektrumet av kostnader som är förknippade med logistik, inklusive transport, hantering och lagring.

Diagrammet till höger visar att den här metoden inte bara tar hänsyn till priset på förpackningsmaterial utan till hela spektrumet av logistikkostnader, inklusive transport, hantering och lagring. Nyckelstrategierna omfattar förpackningsoptimering, analys av leveranskedjan, minskning av administrativa kostnader, anpassade designlösningar och multimaterialteknik. Målet är att minska företagens logistikkostnader och samtidigt sträva efter hållbara förpackningslösningar.

Totalkostnadsindex är ett exempel på hur Nefabs totalkostnadsmetod kan generera besparingar vid olika punkter i leveranskedjan.

I följande avsnitt går vi också djupare in på var och en av de viktigaste komponenterna i totalkostnadsmetoden.

 

 

Optimering av transporter: Genom att skräddarsy förpackningsdesignen för leveranskedjan kan Nefab minimera transportkostnaderna. Detta innebär att fler produkter får plats i varje sändning, container och lastbil, vilket i slutändan sparar pengar på fraktkostnader.

Effektiv administration: Nefabs kompletta förpackningslösningar erbjuder Just-In-Time (JIT)-leveranser och Vendor Managed Inventory (VMI)-tjänster. Dessa förbättrar leveransplaneringen och omvandlar fasta kostnader till rörliga, samtidigt som de minskar rörelsekapitalet.

Utrymmesbesparande lagerhållning: Nefab utformar hopfällbara förpackningslösningar med optimal fyllnadsfaktor och staplingsförmåga. Detta sparar inte bara utrymme i mottagningsområden och lager för färdiga varor utan bidrar också till effektiv lagring.

Effektivt produktskydd: Genom hela leveranskedjan skyddar förpackningen varorna från påfrestningar. Den geniala lösningen ligger i att uppnå detta skydd med minsta möjliga material och därigenom optimera kostnaderna för förpackningar, skador och reklamationer.

Effektiv hantering: En väl utformad förpackningslösning bör möjliggöra säkra, enkla och snabba packnings- och lastningsförfaranden. Minskad hanteringstid gör att du kan fokusera på kärnprocesser snarare än på packnings- och förpackningsuppgifter.

Hänsyn till miljön: Valet av förpackningsmaterial påverkar kostnaderna för avfallshantering och avfallshantering. Nefab fokuserar också på att utforma lösningar som minskar miljöpåverkan under produktion, transport och hantering i slutet av livscykeln.

Genom dessa strategier strävar Nefab efter att avsevärt sänka den totala logistikkostnaden för företag genom att tillhandahålla innovativa och hållbara förpackningslösningar. Total Cost Approach understryker Nefabs åtagande att inte bara minska kostnaderna utan också minimera förpackningarnas miljöpåverkan i leveranskedjan.

Om_Nefab.jpg