Skydd för att förhindra korrosion

Produkter som transporteras under en längre tid eller lagras under en längre tid är ofta i behov av korrosionsskydd. Korrosionsskyddsförpackningar förhindrar korrosion utan att man behöver behandla metallen med olja, fett eller färg.

Korrosionsskydd genom rätt förpackningslösningar

Korrosion är ett stort problem vid hantering, lagring och transport av produkter. Nakna metalldelar korroderar lätt. Temperaturförändringar, förorenad luft, havssalt och fukt skapar alla korrosion. Alla produkter med bar metall (lager, motorer, delar, elektroniska enheter) måste skyddas. Produkter i utrikestransporter genomgår en komplex process med lastning, lossning, hantering, lagring och kontroll. Så många parametrar kan påverka metallens kvalitet. Högsta omsorg krävs för en problemfri ankomst. Nefab har tillhandahållit korrosionsskyddslösningar för många industrier genom åren. Genom vår kompetens och vårt globala nätverk kan Nefab tillhandahålla en skräddarsydd lösning var som helst i världen, vilket ger kunderna möjlighet att skicka produkter över hela världen utan fukt- eller korrosionsskador.

Korrosionsskydd genom rätt förpackningslösningar

Förpackningslösningar

Korrosionstillämpningar

Det finns flera olika lösningar för att skydda produkter mot korrosion, beroende på parametrar som: produkttyp, transportmedel och längden på transporttiden.

Ytterligare information

Ta kontakt med oss

Nefab erbjuder ett brett sortiment av produkter som skyddar mot korrosion. Korrosionsskydd är avgörande för produkter som transporteras under tuffa förhållanden med betydande fukt- och temperaturförändringar. För att effektivt kontrollera fukten och förhindra att produkterna korroderar måste torkmedel användas tillsammans med ett anpassat barriärmaterial för att hindra fukt från att tränga in. För mer information om våra lösningar, kontakta oss idag.

Kontakta oss