FÖRPACKNINGSKRAV

Förpackning för farligt gods

Expertis inom farligt gods

Idag använder några av världens största företag Nefabs expertis inom farligt gods. Vi kan leverera ett antal olika konstruktioner i ett brett utbud av material med fokus på att tillhandahålla den mest lämpliga lösningen för varje enskilt projekt. Nefabs produkter har testats och godkänts för transport av farligt gods i många olika vikter och storlekar. Alla lådor genomgår de tester som krävs innan de godkänns för transport av farligt gods. De utförda testerna utförs enligt FN:s rekommendationer samt specifikationerna i andra författningar.

Expertis inom farligt gods

Förpackning Klass 1-9

Förpackningsklasser 1-9
Klass 1 Explosiva ämnen
Klass 2 Gaser
Klass 3 Brandfarliga vätskor
Klass 4 Brandfarliga fasta ämnen: ämnen som kan självantända, ämnen som i kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser
Klass 5 Oxiderande ämnen och organiska peroxider
Klass 6 Giftiga och smittsamma ämnen
Klass 7 Radioaktiva ämnen
Klass 8 Frätande ämnen
Klass 9 Diverse farligt gods

Förpackning Klass 1-9

Grupper för förpackningar för farligt gods

Förpackningsgrupper för farligt gods
Förpackningsgrupp I (X)

- ska klara ett falltest från 1,8 m (den starkaste förpackningen) för mycket farligt gods. (Giftiga ämnen som cyanid och smittsamma ämnen kräver denna förpackningsgrupp).

Förpackningsgrupp II (Y)
- ska klara ett falltest från 1,2 m* för medelfarligt gods. (Explosiva ämnen, batterier avsedda för flygfrakt kräver denna förpackningsgrupp)

*Om en låda är avsedd för explosiva varor måste den också ha en särskild bedömning för explosiva varor.

Förpackningsgrupp III (Z)
- ska klara ett falltest från 0,8 m för mindre (men fortfarande) farligt gods. (Ex. brandfarliga vätskor och batterier avsedda för vägtransport kräver denna grupp).

En låda som är testad för förpackningsgrupp I får naturligtvis användas som förpackning i grupp II eller III, förutsatt att den maximala bruttovikten inte överskrids.

Grupper för förpackningar för farligt gods

Nyheter & insikter

Insikter om farligt gods

För mer information om våra lösningar för att skydda produkter som klassificeras som farligt gods, vänligen läs våra Insights nedan eller kontakta oss för mer information.

Kontakta oss

Kontakta oss idag om du vill ha mer information om våra lösningar för farligt gods.