• 1100x550-Plocktunna-torkmedel.jpg
  • 1100x550-Plocktunna-vci-plugg.jpg

Plocklocktunna

Plocklockstunnan från Nefab förhindrar att ditt torkmedel och VCI förbrukas innan användning.

Alltför många företag förstör sina rostskyddsartiklar utan att veta om det.

Silica gel- eller bentonitlertorkmedel som ligger öppet vid packstationer eller på lagret mättar sig med fukt från omgivningsluften. När de sedan läggs ner i förpackningen klarar de inte av att absorbera den fukt de dimensionerats för eller så är de rent av verkningslösa.

VCI-artiklar med ytligt belagd VCI, som skumplast, papper och vissa s.k. emitter/booster släpper snabbt VCI till omgivningen. Det är en fördel när det sker inuti en förpackning, men om de förvaras öppet avges VCI:t till verkstadsluften istället för i förpackningen.

Lösningen är att förvara sådana artiklar i en behållare som är lätt att plocka från men samtidigt förhindrar luftväxling. Nefabs plocklock till tunnor med spännring är en sådan produkt. Tre lager PVC-duk med förskjutna skarvar gör det lätt att sträcka ner handen i tunnan, även med handskar, och samtidigt följer PVC-duken med och tätar mot hand och arm.

Ta för vana att lägga ner den påse som torkmedel eller VCI levereras i, i en tunna med plocklock så bortfaller det riskmoment som det tyvärr alltför ofta slarvas med: återförslutning av påse.

Komplementprodukter