• 800x360-Har-ni-problem-med-rost.jpg

Rostskydd i förpackningar

En genomtänkt förpackning skyddar mot korrosion och kan spara mycket tid och kostnader jämfört med traditionella rostskyddsmetoder.

Korrosion uppstår där syre från luften och en elektrolyt – ofta vatten – kommer i kontakt med en metallyta.

Korrosionen omvandlar den rena metallen på ytan till en oxid med ett missfärgat utseende och ändrade tekniska egenskaper.

Järnoxid – rost – är porös och om inget görs för att förhindra den kommer korrosionen fortsätta genom järnet tills det är helt omvandlat till järnoxid.

Vissa metaller har täta oxider som främst är ett utseendeproblem (aluminium, zink (vitrost)).

Det finns tre principiella sätt att förhindra korrosion:

  • ta bort syret
  • ta bort elektrolyten
  • isolera metallen

Av dessa är det vanligast att isolera metallen eller ta bort elektrolyten:

Isolera metallen

MetodKaraktärFördelKräver
VCI Skydd för transport och lagring upp till 2 år Enkelt att packa och packa upp. Metallen förblir ren, torr och redo att användas direkt Förståelse hos de som packar. Att kondens undviks direkt efter packning
Fett, olja Temporärt eller långvarigt skydd   Påföring och ev. rengöring
Färg, lack, emalj, galvanisering Permanent skydd   Påföring, torkning

Ta bort elektrolyten (vatten)

MetodKaraktärFördelKräver
Torkmedel (lera; silica gel) Avfuktar i lådor (innanför foliebarriär) Torkar mycket torrt Tät folie. Noggrannhet i återförslutning av påsen som torkmedlen levereras i

Torkmedel (kalciumklorid)

NYHET

Avfuktar i containrar eller i lådor

Hög kapacitet. Lägre krav på tätt emballage. Lägre krav på återförslutning  

Nefab tillhandahåller såväl VCI som torkmedel med bentonitlera respektive kalciumklorid. Vi har även möjlighet att erbjuda aluminiumbarriärfolie som är ett bra komplement till torkmedel av lera och silica gel.

 

Från luftfuktighet till korrosion:

Vattenånga finns överallt i luften. Ju varmare det är, desto mer vattenånga kan luften bära. Packning sker i allmänhet dagtid och inomhus. Den varma luften som innesluts i påsar, lådor eller containrar innehåller mycket vattenånga. När emballaget ställs ut på kallager, på en väntande bil eller när den varma tropikdagen på ett containerfartyg vid ekvatorn blir till kall natt så kan inte längre luften bära all vattenånga utan den kondenserar till vattendroppar. Vid dessa droppar kan korrosionen starta.

Förutom korrosion på metaller kan kondens även orsaka problem med wellådor som tappar sin styrka, etiketter som faller av, mögel, unken lukt med mera.

 

Komplementprodukter