• 1000x500 Safety label.jpg

Säkerhetsetikett

Dina kunder och du ska kunna vara säkra på att rätt mottagare öppnar din förpackning och finner rätt innehåll. Därför finns säkerhetsetiketten.

Säkerhetsetiketten passar för varor som är stöldbegärliga, steriliserade, prover av nya produkter eller för konfidentiella dokument.

Din fördel:

  • Dina kunder kan vara tryggt förvissade att ingen har öppnat, manipulerat eller stulit något från dina försändelser.
  • Säkerhetsetiketten ger ett professionellt intryck av integritet och säkerhet.

I standardutförande finns etiketten i bakgrundsfärgerna blå eller röd. Den röda etiketten lämnar efter rester då den manipulerats, medan den blå avslöjar manipulering endast genom att texten "void"  dyker upp på etiketten i olika språk. Som standard på etiketterna är de tryckta med ett unikt nummer och sträckkod. Vid högre kvantiteter kan både text och bakgrundsfärg anpassas efter önskemål.

 

Omanipulerad etikett

Säkerhetsetiketten skyddar bland annat wellkartonger och returlådor i plast.
Den är enkel att klistra dit och storleken 20x100 mm passar de allra flesta förpackningar.

Öppnad

När etiketten lossas delar sig skiktet med bakgrundsfärgen: i den röda etikettens fall visas både texten "void" i olika språk på etiketten + att den lämnar efter sig ett rött tryck, medan den blå endast visar texten på etiketten.

Öppnad och återförsluten

Om etiketten har lossats kan man inte återställa den till ursprungsskick: mottagaren kommer se att någon lossat etiketten.

Arbetsgång:

  • Informera era kunder om att ni kommer använda säkerhetsetiketter.
  • Beställ gärna säkerhetsetiketter med er logo.
  • Meddela er kund om att ni skickar försändelsen med en säkerhetsetikett. Meddela även kunden vilket serienummer som finns på etiketten med vilken de kan bekräfta att det är samma etikett som sitter på förpackaningen som den ni satte på.
  • Börja använda säkerhetsetiketten vid packningen.

För stora förpackningar är plast- eller metallplombering ett gott alternativ.

För försändelser i påsar finns särskilda säkerhetspåsar i extra slitstarka material, med säkerhetsdetaljer som avslöjar ifall någon försökt öppna påsens klisterremsa eller klippa upp en kant och svetsa igen den.