Returemballage

Returemballage konstrueras för användning under ett stort antal transportcykler utifrån produktens skyddsbehov och logistiska förutsättningar.

Returemballage sänker den totala kostnaden för förpackningar och logistik när godsflödet är omfattande och antalet distributionspunkter begränsat. Dessutom vinner miljön på att berg av engångsförpackningar ersätts med ett fåtal robusta förpackningar som håller år efter år. 

Returemballage är hopfällbara för att minimera kostnaderna för returfrakt. Nefab har omfattande erfarenhet av att utveckla emballage för produkter med vitt skilda skyddsbehov, logistiska och hanteringsmässiga förutsättningar. 

Nefab använder en egenutvecklad mjukvara för att optimera antalet emballage i ett givet flöde och för att visualisera de besparingar som returemballage ger.

Som ett alternativ till den traditionella investeringen erbjuder Nefab sina kunder att hyra sina returemballage. Detta gäller även kundanpassade lösningar.

Placard - Etiketthållare

Med Placard etiketthållare drar man alltid av hela etiketten: snabbt, enkelt och utan några rester. Håller förpackningarna rena och snygga och undviker missförstånd och felskanningar. Idealisk för alla förpacknignar som byter adresslappar: returemballage, reservdelsväskor, fabriksinterna materialbärare och plastbackspooler.

Lär mer om Placard