• 753x376 Underlagsetikett 1.gif
  • 753x376 Underlagsetikett 2.gif
  • 753x376 Underlagsetikett 3.gif
  • 1000x5000-Placard-with-and-without.gif

Placard etiketthållare

Returemballage får ofta ett skräpigt utseende efter att transportetiketter klistrats, rivits av till hälften vid ankomst, ersatts av fler etiketter som också bara rivs av till hälften etc. Till slut täcks sidor och lock av ett gytter av gamla etikettrester. Förutom att det är tidsödande att få bort resterna finns också risken att felaktiga streckkoder från gamla etiketter skannas.

Lösningen är Placard etiketthållare. På dess patenterade ytskikt fäster varje etikett lagom bra: så bra att den sitter kvar under transporten, men ändå så lätt att den enkelt kan dras av utan att några rester av etikett eller klister sitter kvar.

Placard etiketthållare själv fäster mycket bra mot släta underlag så som plast, EPP-foam, stål och plywood. Den är beständig mot UV-ljus och emballaget kan tvättas. Den är därför lämplig för alla förpackningar som förses med nya etiketter för varje transportcykel; som exempelvis interna lastbärare, returemballage, reservdelsväskor med mera.

Placard etiketthållare är mindre än 0,3 mm tjock och passar därför bra med koniska staplingsbara plastbackar där det är viktigt att inte öka backens yttermått för att bibehålla staplingsbarheten.

Ett par ytterligare fördelar med Placard jämfört med korthållare och –fickor är att Placard inte kan knäckas eller spräckas; och att den inte har några utstående kanter eller hörn bakom vilka det kan samlas smuts eller föroreningar.

 

För att se hur etiketthållaren Placard sätts fast klicka på länken nedan:

Instruktionsblad Placard

 

Standardsortiment

Artikelnummer Beskrivning Storlek
2413763 Självhäftande etiketthållare - Tryck: PLACE LABEL HERE 170x230 mm

Komplementprodukter

 

Dokument

Instruktionsblad Placard.pdf