Nefab Packaging Sweden

Nefab-koncernen är en global förpackningsleverantör som specialiserat sig på att utveckla, producera och leverera kompletta förpackningslösningar som minskar kunders totala kostnader samt minimerar deras miljöpåverkan.

Vision

Nefab skall vara den globala partnern för kompletta förpackningslösningar.

Affärsidé

Nefab möter kundens förväntningar genom att erbjuda kundanpassade kompletta förpackningslösningar som minskar totalkostnad och miljöbelastning.

Nefab har egna bolag i Europa, Nord- och Sydamerika samt i Asien.

Vi tar fram kundanpassade lösningar utifrån varje kunds unika behov och erbjuder global service på lokal nivå. Många av våra kunder är internationella industrikoncerner, framför allt inom telekom- och fordonsindustrin. Med ett brett utbud av förpackningsprodukter samt rådgivning och tjänster hjälper vi våra kunder att sänka sina kostnader för förpackningslogistik. 

Vi har:

  • en stor förståelse för varje kunds unika behov
  • som mål att sänka kundens totalkostnad
  • stor kunskap och erfarenhet när det gäller kundanpassning
  • en pålitlig global organisation som möjliggör lokal service
  • ett nära samarbete med en mängd andra aktörer på förpackningsmarknaden

I Sverige heter Nefabs försäljningsbolag Nefab Packaging Sweden AB (NPS). NPS har produktion och/eller kontor på följande orter: Alfta, Skultuna, Alingsås, Staffanstorp, Jönköping och Kista.

Behöver du hjälp med förpackningslogistiken? Kontakta oss så hjälper vi dig hitta de rätta lösningarna för ditt företag och dina produkter. 

Försäljning- & Inköpsvillkor

Här hittar du Nefabs generella försäljnings och inköpsvilkor