Kvalitetspolicy

Kundnöjdhet

Nefab Group fokuserar alltid på att erbjuda sina partners lösningar som uppfyller deras behov och förväntningar och strävar efter högsta kvalitet.

Legala krav

Effektiva processer och resurser upprättas för att säkerställa att alla tillämpliga lagstadgade och lagstadgade krav uppfylls som minimikrav samt andra krav som Nefab Group antar med sina samarbetspartners eller andra berörda parter.

Kontinuerliga förbättringar

Ständiga förbättringar är ett primärt fokus för Nefab, utvecklat genom implementering av globala och lokala mål, processövervakning och verktyg för problemreducering, korrigering och förebyggande åtgärder.

Medarbetarskap

Människor är koncernens huvudresurs. Nefab bemyndigar sina medarbetare, eftersom vi vet deras relevans i våra partners tillfredsställelse såväl som i vår framtid.

Partnerskap

Nefab ser kunder och leverantörer som partners, och vi tror starkt på att stärkande band är det bästa sättet att lyckas Vi kommer alltid att leta efter den högsta ömsesidig nytta i våra relationer.