Återvinningsprocessen av ExPak

Idag är den rekommenderade återvinningsmetoden för ExPak energiåtervinning genom förbränning. 

Stålet i en ExPak kan återvinnas som råvara i stålverk och plywooden kan energiåtervinnas. Om plywooden förbränns så återgår samma mängd CO2 till atmosfären som råvaran - björkar - absorberade under sin levnad genom fotosyntesen. Trä är därför en bioenergikälla, i motsats till fossilt bränsle, och bidrar inte till växthuseffekten.

Ansvarsfull och hållbar återvinning av ExPak är därför av största vikt och med rätt åtgärder bidrar vi till en hållbar miljö utifrån bästa förmåga.

Om du har ytterligare frågor kring återvinning av ExPak är du välkommen att kontakta din representant på Nefab alternativt Nefabs Green Team via greenteam@nefab.com.