Gröna satsningar och förbättringar

Nefab strävar ständigt efter att reducera miljöpåverkan.

Vi använder endast förnyelsebara råmaterial

Antingen om det är träbaserat förpackningsmaterial eller annat material vi använder, försäkrar vi på Nefab att vi gör vårt allra bästa för att återställa det vi tar från naturen. Till exempel återplanterar vi träd på de platser som har skördats med avsikt att förädlas till plywood. Vi värnar också om hållbar och ansvarsfull skogsvård, varför vi endast jobbar med plywoodleverantörer som i sin tur har strikta miljökrav på sig.

Vi försäkrar oss om att materialet inte kommer från regnskogen eller andra känsliga och hotade områden. Nefabs inköpsavdelning och anskaffningsfunktion är avsatt att försäkra omvärlden, dig som kund och andra av intresse att vi inte använder oss av material från miljökänsliga områden såsom exempelvis regnskogar.

Vi använder endast lim utan giftämnen

I alla applikationer som kräver lim försäkrar vi att det alltid är giftfria lim som används, oavsett vilken anläggning inom Nefab i världen du vänder dig till.

Retursystem som ett miljövänligt alternativ

Till vår hjälp har vi vårt system RECO för att jämföra kostnader av retursystem kontra envägsförpackningar. Retursystem sparar material genom att ersätta 50-100 envägsförpackningar med en returförpackning.

Vi försäkrar att förpackningen är återvinningsbar efter användning

Samtliga förpackningar från Nefab kan återanvändas. I vissa fall används speciella faciliteter för att försäkra att de olika materialen blir separerade från varandra och återvinns.

Användning av förpackningsmaterial i lättvikt

Nefabs egna ExPak, RePak, Lättviktspallen och många andra produkter tillverkade av Nefab är 20-50% lättare än de standardlösningar som finns på marknaden. Ett bra exempel är vår ExPak plywoodlåda som är jämförd med en spikad standardlåda för industrin.