Miljöpolicy

Miljöpolicy

Vi har som minimikrav att uppfylla gällande lagar och förordningar. Vår ambition är emellertid att gå längre än vad lagen kräver genom att fortlöpande arbeta med att minska miljöbelastningen och förebygga föroreningar.

Produktskydd

Den viktigaste funktionen för Nefabs förpacknignar är att skydda det gods som fraktas och förvaras och därigenom förhindra onödigt resursslöseri genom skador.

Låg total miljöbelastning

I vår process för framtagning av långvarigt produktskydd skall vi, genom att se till förpackningens hela livscykel, sträva efter att ge våra kunder förutsättningar för en så låg total miljöbelastning som möjligt.

Effektiv och skonsam resursanvändning

Vi skall utnyttja naturens resurser så skonsamt och effektivt som det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarsbart. Vi skall också verka för att våra leverantörer agerar på samma sätt.

Vår ambition är att säkerställa en plats för Nefab i ett framtida miljöanpassat samhälle.