Vår vision

Nefab skall vara den globala partnern för kompletta förpackningslösningar.

Global 

Vårt mål är att finnas etablerade i alla betydande industriella centra i världen så att vi kan ge våra kunder lokal service var den än behövs.

Partner

Vi vill bli betraktade, inte bara som en leverantör, utan också som en nära samarbetspartner, en integrerad del i kundens varuflöde för att kontinuerligt kunna effektivisera flödet och sänka logistikkostnaderna. För att kunna skapa bästa möjliga kundnytta krävs också långsiktiga partnerskap med våra leverantörer.

Kompletta förpackningslösningar (CPS)

Vårt erbjudande innehåller alla typer av förpackningsprodukter och tjänster som kunden behöver i sitt logistikflöde. Ofta är lösningen en väl beprövad standardprodukt, men inte sällan krävs speciallösningar. Vår kompetens, flexibla produktionsmöjligheter och väletablerade nätverk av leverantörer skapar förutsättningarna för att klara detta.