• 1000x560-Standardisering.jpg

Förpackningsstandardisering

Enhetliga, modulära förpackningar sparar kostnader, plats och tid

Ansvaret för förpackningar brukar delas av många, och därmed av ingen. Nya förpackningar skapas för varje produkt men gamla förpackningar brukar aldrig försvinna. Riktlinjer för grafisk profilering ändras över tid men påverkar bara nya förpackningar, medan de gamla får se ut som de alltid har gjort.

Resultatet blir ett sammelsurium av lådor, inredningar, påsar och tillbehör som varken passar ihop i formaten när man försöker packa dem på pall, eller ger samma intryck av företaget eftersom material, färger, logotyper och annat tryck varierar från låda till låda.

Dessutom kommer de många förpackningsartiklarna:

  • riskera att bli dammiga, spröda och grå eftersom förbrukningen av varje enskild artikel är låg
  • ta upp mycket plats i lager och vid packstationer och binda kapital
  • skapa många onödiga interna transporter för att hämta och fylla på olika förpackningar
  • generera många beställningar, ofta till olika leverantörer, på små kvantiteter och därmed till höga priser

Allt detta kan motverkas genom en fullständig översyn av förpackningssortimentet; en förpackningsstandardisering.

Storlekarna hos ytteremballagen ändras så att de passar ihop på pall och utnyttjar utrymmet i lastbilar och containrar optimalt. De senaste riktlinjerna för grafisk profilering används så att alla lådor ger kunderna samma enhetliga, professionella intryck.

Inredningarna anpassas till de nya lådstorlekarna och görs flexibla så att produkter med olika storlekar, former och vikter kan packas i dem.

Samtidigt kan sortimentet av påsar, förpackningstillbehör med mera standardiseras och förenklas.

Förutom att plats, tid och kapital frigörs och inkuransrisker undviks när gamla förpackningar försvinner, så kommer de nya standardiserade förpackningarna ha en högre förbrukning per artikelnummer. Detta kan utnyttjas till att antingen sänka lagernivåerna ytterligare, och/eller till att köpa in större kvantiteter till bättre priser.

De logistiska besparingarna kommer med automatik när förpackningarna kan ställas optimalt på pall och utnyttja lastbilens eller containerns fulla höjd.

Alla företag med en vildvuxen förpackningsflora vinner på förpackningsstandardisering. När gjorde ert företag en standardisering senast?

 

Komplementprodukter