• ExPak XL FEM tensile safety factorny.jpg
  • ExPak XL FEM total deformation.JPG

Finita element-metoden

Nefab erbjuder FEM-analys av förpackningar i syfte att undersöka de påfrestningar som godset och hanteringen – exempelvis slingning – utövar på förpackningen. FEM-analys används oftast i samband med stålracks och avancerade pallar för tunga laster.

FEM-analys på förpackningar ger flera fördelar:

  • bedömning av var och hur mycket en förpackning kan förenklas – respektive var den måste förstärkas
  • simulering av hur samspelet mellan packad produkt och förpackning klarar av risker under transport och hantering
  • test av förpackningar som är för stora för att kunna testas i förpackningslaboratorium eller när ingen prototyp av den produkt som ska packas finns tillgänglig
  • utvärdering av konstruktioner innan prototyper tas fram

Bilden visar en simulering av ett vertikalt kompressionstest på en öppen trälåda i storlek 3600x3600 mm. FEM-analys tillåter oss att testa belastningarna på förpackningar som av olika skäl inte kan testas i laboratorium eller genom testsändningar.